สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชาญ  เกียรติอำนวย
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ทองชะอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 1. นายภราดล  โคกขุนทด
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  กระต่ายทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนพล  เชวงมงคล
2. เด็กชายธนภูมิ  สมศักดิ์
 
1. นายนฤพล  จันคำ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม