สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤตเมช  ชุมสงค์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สมิตินทุ
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  พิลาบุตร
2. นางสาวอภิสรา  คงแสน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 4 1. นายณรรฐพล  ปฏิตัง
2. นายณัฐนันท์  เจียสำราญ
3. นายดนัย  บานโพธิ์
4. นายปรัญชัย  กลาบกลาง
5. นายเจษฎา  พินิตตานนท์
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. นางสาวอภิสรา  คงแสน