สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชร  ธงภักดี
2. เด็กชายภูรินท์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  อินทร์วิเชียร
2. นายพฤกษชาติ  ศรีอภัย
 
1. นางสาวนงนุช  วงศ์สัตสถาพร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตชะภัช  จ่างโพธิ์
2. นายสิทธิภาคย์  มณที
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลธร  พันตาเอก
2. นายปรมีย์  ปิขุนทด
3. นายพงษ์พันธ์  ฉายะพงษ์
4. นายราธา  พุฒนอก
5. นายสุวิจักขณ์  ช่างเกวียน
 
1. นางสาวสุนิษา  เสรืมสิน
2. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม
 
1. นางสาวณัฐพร  ศิริประกอบ