สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติวัสส์  ภวภูตานนท์
2. นางสาวนาตยา  ลักษมีเศรษฐ
3. นายภัทรพล  ภัทรบัญชา
4. นางสาวภัทรภร  หาคุ้มคลัง
5. นางสาวอภิสรา  อุโฆษไตรภพ
 
1. MissJanette  Daguailanea
2. นางเมทิณี  รามมะเริง