สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคามิน  อาสนโกมล
 
1. นางสาวเนื้อทราย  ทองสุก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญ์พิมล  เด่นสรศิริ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทอนศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรภูมิ  ตันตระกูล
2. เด็กชายสตางค์  พิศิลป์
3. เด็กชายอภิศักดิ์  วัฒนวิมาน
4. เด็กชายเกริกพล  กอปรสิริพัฒน์
5. เด็กหญิงเจน อิลิซาเบธ  เดรเปอร์
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงเอ็มมี่  ดอนกระสินธุ์
 
1. นายนริศพันธุ์  วงศ์แก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณาธิป  ขันทอง
 
1. นายนริศพันธุ์  วงศ์แก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายพีรวิชญ์  ไชยเดชาธร
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทธิพงษ์  เดชจินดา
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจน อิลิซาเบธ  เดรเปอร์
 
1. นายนริศพันธุ์  วงศ์แก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณาธิป  ขันทอง
 
1. นายนริศพันธุ์  วงศ์แก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเศรษฐวิชญ์  ปลื้มมะลัง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ