สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายรัฐพงษ์  สามารถ
2. เด็กชายศักดิ์สุวรรณ  กล้ามสันเทียะ
 
1. นายอภิชัย  เห็มวิพัฒน์
2. นายไพรัตน์  ทวีลาภ