สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ปากช่อง 84 19 19 122
2 เมืองคง 79 31 10 120
3 พิมายวิทยา 64 30 19 113
4 สุรนารีวิทยา 62 28 18 108
5 โชคชัยสามัคคี 59 23 20 102
6 จักราชวิทยา 52 34 16 102
7 บุญวัฒนา 47 17 17 81
8 ปักธงชัยประชานิรมิต 39 34 14 87
9 เสิงสาง 36 31 23 90
10 ห้วยแถลงพิทยาคม 35 25 26 86
11 ขามสะแกแสง 34 21 11 66
12 ด่านขุนทด 32 18 16 66
13 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 26 23 20 69
14 ครบุรี 24 13 18 55
15 ชุมพวงศึกษา 23 23 11 57
16 โนนสูงศรีธานี 23 19 23 65
17 โนนสมบูรณ์วิทยา 22 20 9 51
18 มัธยมด่านขุนทด 22 19 15 56
19 เกล็ดลิ้นวิทยา 21 11 15 47
20 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 20 26 10 56
21 บัวใหญ่ 20 15 4 39
22 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 20 5 3 28
23 ประทาย 17 11 8 36
24 ราชสีมาวิทยาลัย 16 15 17 48
25 ภู่วิทยา 15 13 14 42
26 หนองน้ำใสพิทยาคม 15 9 6 30
27 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 14 5 7 26
28 พงษ์ศิริวิทยา 13 11 9 33
29 รุ่งอรุณวิทยา 12 23 9 44
30 สีดาวิทยา 12 17 21 50
31 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 11 10 8 29
32 บ้านไทยสามัคคี 11 7 4 22
33 หนองกราดวัฒนา 11 4 7 22
34 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 10 16 7 33
35 ขามทะเลสอวิทยา 10 13 11 34
36 บึงพะไล 10 8 4 22
37 สูงเนิน 10 7 9 26
38 สุรธรรมพิทักษ์ 9 16 18 43
39 ท่าลาด 9 5 4 18
40 นิคมพิมายศึกษา 9 4 5 18
41 วัดบ้านโคกหนองแวง 9 2 1 12
42 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 8 15 9 32
43 มารีย์วิทยา 8 11 4 23
44 พิมายดำรงวิทยาคม 8 8 6 22
45 เมืองพลับพลาพิทยาคม 8 6 10 24
46 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 7 16 5 28
47 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 7 13 10 30
48 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 7 10 2 19
49 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 6 14 9 29
50 สุรนารีวิทยา2 6 9 6 21
51 พระทองคำวิทยา 6 8 11 25
52 บ้านประสุข 6 5 0 11
53 สะแกราชธวัชศึกษา 6 3 5 14
54 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 5 7 3 15
55 หนองยางพิทยาคม 5 6 6 17
56 ปากช่องพิทยาคม 5 6 6 17
57 ธารปราสาทเพชรวิทยา 5 6 2 13
58 มหิศราธิบดี 5 0 6 11
59 เจียรวนนท์อุทิศ 2 4 8 8 20
60 อรพิมพ์วิทยา 4 5 3 12
61 พุดซาพิทยาคม 4 5 2 11
62 ชุมชนบ้านโคกสวาย 4 4 6 14
63 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 4 4 4 12
64 ชุมชนหนองหัวฟาน 4 3 1 8
65 บ้านระเริง 4 0 2 6
66 หนองงูเหลือมพิทยาคม 3 10 7 20
67 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 3 10 4 17
68 เทพาลัย 3 9 16 28
69 วังรางพิทยาคม 3 7 5 15
70 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 3 7 3 13
71 ปรางค์ทองวิทยา 3 7 3 13
72 ปากช่อง ๒ 3 5 5 13
73 คลองเมืองพิทยาคม 3 4 2 9
74 วานิชวิทยา 3 3 5 11
75 โคราชพิทยาคม 3 2 2 7
76 บ้านสำพะเนียง 3 0 0 3
77 อมรศิลป์ 2 5 8 15
78 บ้านใหญ่พิทยาคม 2 5 4 11
79 ช่องแมววิทยาคม 2 5 1 8
80 ศรีสุขวิทยา 2 2 1 5
81 เก้งเต็ก 2 0 6 8
82 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 2 0 4 6
83 บ้านอ้อประชาสามัคคี 2 0 4 6
84 เทศบาล 4 (เพาะชำ) 2 0 2 4
85 หันห้วยทรายพิทยาคม 2 0 2 4
86 สารสาสน์วิเทศโคราช 2 0 1 3
87 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 5 1 7
88 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 4 3 8
89 ตลาดไทรพิทยาคม 1 3 5 9
90 เฉลียงพิทยาคม 1 3 3 7
91 บัวใหญ่วิทยา 1 2 6 9
92 หนองบัวละครวิทยา 1 2 3 6
93 ตะวันชัยวิทยา 1 2 3 6
94 บ้านโนนยอ 1 2 2 5
95 วังไม้แดงพิทยาคม 1 2 1 4
96 เทเรซาอุปถัมภ์ 1 2 0 3
97 บัวลาย 1 1 4 6
98 มิตรภาพวิทยา 1 1 2 4
99 วัดประชานิมิตร 1 1 2 4
100 บุญวัฒนา 2 1 1 1 3
101 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 1 1 3
102 กระเบื้องนอกพิทยาคม 1 1 1 3
103 ลำพระเพลิงพิทยาคม 1 1 0 2
104 ด่านเกวียนวิทยา 1 0 2 3
105 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 0 1 2
106 เพชรหนองขาม 1 0 0 1
107 กุดจิกวิทยา 0 5 5 10
108 หินดาดวิทยา 0 5 2 7
109 สาหร่ายวิทยาคม 0 3 4 7
110 ห้วยลึกผดุงวิทยา 0 3 2 5
111 เมืองยางศึกษา 0 3 1 4
112 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 0 2 2 4
113 แก้งสนามนางพิทยาคม 0 2 2 4
114 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 0 1 4 5
115 ประสารวิทยา 0 1 3 4
116 หนองบัวพิทยาคม 0 1 2 3
117 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 3
118 อุดมวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1
119 มะค่าวิทยา 0 1 0 1
120 มัธยมประดู่วัฒนา 0 1 0 1
121 วังหมีพิทยาคม 0 0 2 2
122 วังน้ำเขียวพิทยาคม 0 0 2 2
123 สายมิตรโนนไทย ๖ 0 0 2 2
124 วังโป่งพิทยาคม 0 0 2 2
125 คลองไผ่วิทยา 0 0 2 2
126 เรืองศรีวิทยา 0 0 1 1
127 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 0 0 1 1
128 ทัพรั้งพิทยาคม 0 0 1 1
129 ดอนไพลพิทยาคม 0 0 0 0
130 ปิยศึกษาวัดดอนขวาง 0 0 0 0
131 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 0 0 0
132 ปราสาทวิทยาคม 0 0 0 0
133 หนองขามพิทยาคม 0 0 0 0
134 กฤษณาวิทยา 0 0 0 0
รวม 1,276 998 800 3,074

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]