สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สุรนารีวิทยา ได้  108  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 135 เหรียญ 
อันดับที่ 2  เมืองคง ได้  100  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ปากช่อง ได้  94  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 120 เหรียญ 
อันดับที่ 4  พิมายวิทยา ได้  92  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 128 เหรียญ 
อันดับที่ 5  บุญวัฒนา ได้  88  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 117 เหรียญ 
อันดับที่ 6  จักราชวิทยา ได้  83  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 118 เหรียญ 
อันดับที่ 7  โชคชัยสามัคคี ได้  78  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 114 เหรียญ 
อันดับที่ 8  โนนสูงศรีธานี ได้  72  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 109 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ปักธงชัยประชานิรมิต ได้  72  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 96 เหรียญ 
อันดับที่ 10  เสิงสาง ได้  66  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 107 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ห้วยแถลงพิทยาคม ได้  61  เหรียญทอง  34  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ราชสีมาวิทยาลัย ได้  54  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 90 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สุรธรรมพิทักษ์ ได้  53  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 90 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ขามสะแกแสง ได้  50  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 92 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ชุมพวงศึกษา ได้  48  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 73 เหรียญ 
อันดับที่ 16  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา ได้  45  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 86 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ด่านขุนทด ได้  45  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 79 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้  44  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 19  เกล็ดลิ้นวิทยา ได้  44  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 20  มัธยมด่านขุนทด ได้  43  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 21  โนนสมบูรณ์วิทยา ได้  43  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 74 เหรียญ 
อันดับที่ 22  บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้  43  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้  42  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สีดาวิทยา ได้  40  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ครบุรี ได้  36  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 26  ภู่วิทยา ได้  33  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 27  รุ่งอรุณวิทยา ได้  32  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 28  บัวใหญ่ ได้  31  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สุรนารีวิทยา2 ได้  28  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 30  มัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้  28  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 31  มารีย์วิทยา ได้  27  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 32  ประทาย ได้  27  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 33  หนองน้ำใสพิทยาคม ได้  27  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 34  ท่าช้างราษฏร์บำรุง ได้  25  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 35  จระเข้หินสังฆกิจวิทยา ได้  24  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 36  ขามทะเลสอวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 37  หนองบุญมากประสงค์วิทยา ได้  22  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 38  โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ได้  22  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 39  พงษ์ศิริวิทยา ได้  22  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 40  พระทองคำวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 41  เทพาลัย ได้  21  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 42  หนองยางพิทยาคม ได้  21  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 43  ธารปราสาทเพชรวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 44  บึงพะไล ได้  20  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 45  ท่าลาด ได้  20  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 46  เมืองพลับพลาพิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 47  พิมายดำรงวิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 48  ลำทะเมนไชยพิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 49  นิคมพิมายศึกษา ได้  19  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 50  สูงเนิน ได้  18  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 51  หนองงูเหลือมพิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 52  หนองกราดวัฒนา ได้  17  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 53  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ได้  17  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 54  สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ได้  17  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 55  มหิศราธิบดี ได้  16  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 56  ปากช่องพิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 57  บ้านไทยสามัคคี ได้  15  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 58  สมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 59  เจียรวนนท์อุทิศ 2 ได้  14  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 60  มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้  13  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 61  บุญวัฒนา 2 ได้  13  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 62  สะแกราชธวัชศึกษา ได้  12  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 63  พุดซาพิทยาคม ได้  12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 64  วัดบ้านโคกหนองแวง ได้  12  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 65  ศรีสุขวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 66  อรพิมพ์วิทยา ได้  11  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 67  หินดาดวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 68  ปรางค์ทองวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 69  วังรางพิทยาคม ได้  10  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 70  ชุมชนบ้านโคกสวาย ได้  10  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 71  บ้านประสุข ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 72  อมรศิลป์ ได้  9  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 73  เทพารักษ์ราชวิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 74  โคราชพิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 75  บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ ได้  9  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 76  ชุมชนหนองหัวฟาน ได้  9  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 77  คลองเมืองพิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 78  มิตรภาพวิทยา ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 79  บ้านใหญ่พิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 80  บัวใหญ่วิทยา ได้  8  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 81  ปากช่อง ๒ ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 82  สาหร่ายวิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 83  วังไม้แดงพิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 84  ช่องแมววิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 85  กุดจิกวิทยา ได้  7  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 86  อัสสัมชัญนครราชสีมา ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 87  ตลาดไทรพิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 88  วานิชวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 89  หนองบัวพิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 90  เก้งเต็ก ได้  5  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 91  วังหมีพิทยาคม ได้  5  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 92  เฉลียงพิทยาคม ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 93  บ้านโนนยอ ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 94  สารสาสน์วิเทศโคราช ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 95  บ้านระเริง ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 96  บ้านหนองม่วงวิทยาคาร ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 97  หนองหว้าพิทยาสรรค์ ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 98  บ้านอ้อประชาสามัคคี ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 99  วัดประชานิมิตร ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 100  เทศบาล 4 (เพาะชำ) ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 101  หันห้วยทรายพิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 102  เทเรซาอุปถัมภ์ ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 103  บัวลาย ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 104  ด่านเกวียนวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 105  สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 106  หนองบัวละครวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 107  ลำพระเพลิงพิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 108  บ้านสำพะเนียง ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 109  เมืองยางศึกษา ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 110  กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้  3  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 111  ตะวันชัยวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 112  เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 113  เพชรหนองขาม ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 114  สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 115  ห้วยลึกผดุงวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 116  วังน้ำเขียวพิทยาคม ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 117  แก้งสนามนางพิทยาคม ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 118  อุดมวิทยานุสรณ์ ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 119  มะค่าวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 120  สายมิตรโนนไทย ๖ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 121  เรืองศรีวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 122  กระเบื้องนอกพิทยาคม ได้  1  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 123  ประสารวิทยา ได้  1  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 124  โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 125  ดอนไพลพิทยาคม ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 126  ปิยศึกษาวัดดอนขวาง ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 127  วังโป่งพิทยาคม ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 128  ทัพรั้งพิทยาคม ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 129  คลองไผ่วิทยา ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 130  เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 131  มัธยมประดู่วัฒนา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 132  ปราสาทวิทยาคม ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 133  หนองขามพิทยาคม ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 134  กฤษณาวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ