สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปากช่อง 81 19 19 119 91 20 6 10 117
2 เมืองคง 79 31 10 120 100 25 6 8 131
3 พิมายวิทยา 64 30 19 113 92 25 11 9 128
4 สุรนารีวิทยา 62 28 18 108 108 21 6 4 135
5 โชคชัยสามัคคี 59 23 20 102 78 23 13 8 114
6 จักราชวิทยา 52 34 16 102 83 22 13 8 118
7 บุญวัฒนา 40 17 17 74 82 21 7 6 110
8 ปักธงชัยประชานิรมิต 39 34 14 87 72 15 9 10 96
9 เสิงสาง 35 30 23 88 64 26 15 11 105
10 ขามสะแกแสง 34 21 11 66 50 24 18 14 92
11 ด่านขุนทด 31 18 16 65 44 25 9 10 78
12 ห้วยแถลงพิทยาคม 28 24 26 78 54 33 15 6 102
13 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 26 23 20 69 42 25 10 15 77
14 ครบุรี 24 13 18 55 36 17 12 7 65
15 ชุมพวงศึกษา 23 23 11 57 48 17 8 8 73
16 โนนสูงศรีธานี 23 19 23 65 72 24 13 11 109
17 มัธยมด่านขุนทด 22 19 15 56 43 20 12 11 75
18 บัวใหญ่ 20 15 4 39 31 10 7 6 48
19 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 20 5 3 28 24 4 5 3 33
20 โนนสมบูรณ์วิทยา 19 20 9 48 42 18 11 15 71
21 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 18 26 10 54 41 19 8 9 68
22 ประทาย 17 11 8 36 27 12 7 8 46
23 เกล็ดลิ้นวิทยา 17 10 15 42 39 14 13 5 66
24 ราชสีมาวิทยาลัย 16 15 17 48 54 23 13 3 90
25 ภู่วิทยา 15 13 14 42 33 20 10 8 63
26 หนองน้ำใสพิทยาคม 15 9 6 30 27 9 4 4 40
27 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 14 5 7 26 22 17 8 6 47
28 พงษ์ศิริวิทยา 13 11 9 33 22 13 6 3 41
29 รุ่งอรุณวิทยา 12 23 9 44 32 26 9 9 67
30 สีดาวิทยา 11 17 21 49 39 26 16 14 81
31 บ้านไทยสามัคคี 11 7 4 22 15 16 7 3 38
32 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 10 16 7 33 45 25 16 9 86
33 ขามทะเลสอวิทยา 10 13 11 34 23 14 10 13 47
34 บึงพะไล 10 8 4 22 20 10 7 6 37
35 สูงเนิน 10 7 9 26 18 7 3 5 28
36 หนองกราดวัฒนา 10 4 7 21 16 12 7 5 35
37 สุรธรรมพิทักษ์ 9 16 18 43 53 23 14 11 90
38 มารีย์วิทยา 8 11 4 23 27 20 9 5 56
39 พิมายดำรงวิทยาคม 8 8 6 22 19 20 11 5 50
40 ท่าลาด 8 5 4 17 19 6 6 6 31
41 นิคมพิมายศึกษา 8 4 5 17 18 6 14 5 38
42 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 7 16 5 28 25 16 8 9 49
43 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 7 10 2 19 13 10 6 10 29
44 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 7 9 8 24 39 24 19 13 82
45 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 6 15 9 30 26 11 10 12 47
46 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 6 14 9 29 22 19 15 7 56
47 สุรนารีวิทยา2 6 9 6 21 28 21 11 8 60
48 พระทองคำวิทยา 6 8 11 25 21 19 15 17 55
49 บ้านประสุข 6 4 0 10 9 5 2 3 16
50 สะแกราชธวัชศึกษา 6 3 5 14 12 9 5 5 26
51 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 5 12 10 27 17 16 19 16 52
52 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 5 7 3 15 15 10 6 7 31
53 เมืองพลับพลาพิทยาคม 5 6 10 21 16 21 13 10 50
54 หนองยางพิทยาคม 5 6 6 17 21 7 12 8 40
55 ปากช่องพิทยาคม 5 6 6 17 16 13 7 4 36
56 วัดบ้านโคกหนองแวง 5 2 1 8 8 4 9 4 21
57 มหิศราธิบดี 5 0 6 11 16 13 14 7 43
58 อรพิมพ์วิทยา 4 5 3 12 11 13 13 4 37
59 พุดซาพิทยาคม 4 5 2 11 12 5 3 4 20
60 ชุมชนบ้านโคกสวาย 4 4 6 14 10 8 9 10 27
61 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 4 4 4 12 9 15 9 13 33
62 หนองงูเหลือมพิทยาคม 3 10 7 20 17 20 9 9 46
63 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 3 10 4 17 9 10 4 5 23
64 เทพาลัย 3 9 16 28 21 13 10 13 44
65 เจียรวนนท์อุทิศ 2 3 8 8 19 13 8 14 0 35
66 วังรางพิทยาคม 3 7 5 15 10 18 11 4 39
67 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 3 7 3 13 17 6 4 2 27
68 ปรางค์ทองวิทยา 3 7 3 13 11 10 3 9 24
69 ธารปราสาทเพชรวิทยา 3 6 2 11 18 16 9 7 43
70 ปากช่อง ๒ 3 5 5 13 8 7 5 11 20
71 คลองเมืองพิทยาคม 3 4 2 9 9 6 3 1 18
72 วานิชวิทยา 3 3 5 11 6 8 7 3 21
73 อมรศิลป์ 2 5 8 15 9 16 3 10 28
74 บ้านใหญ่พิทยาคม 2 5 4 11 9 1 2 3 12
75 ช่องแมววิทยาคม 2 5 1 8 8 4 4 3 16
76 ชุมชนหนองหัวฟาน 2 3 1 6 7 6 4 8 17
77 โคราชพิทยาคม 2 2 2 6 8 10 10 8 28
78 ศรีสุขวิทยา 2 2 1 5 11 15 5 3 31
79 หันห้วยทรายพิทยาคม 2 0 2 4 4 9 9 12 22
80 บ้านระเริง 2 0 2 4 3 6 3 0 12
81 สารสาสน์วิเทศโคราช 2 0 1 3 5 6 10 6 21
82 บ้านสำพะเนียง 2 0 0 2 3 1 0 3 4
83 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 5 1 7 17 3 3 1 23
84 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 4 3 8 7 3 1 4 11
85 ตลาดไทรพิทยาคม 1 3 5 9 6 13 10 3 29
86 เฉลียงพิทยาคม 1 3 3 7 5 8 3 4 16
87 บัวใหญ่วิทยา 1 2 6 9 8 10 8 4 26
88 หนองบัวละครวิทยา 1 2 3 6 4 3 5 8 12
89 ตะวันชัยวิทยา 1 2 3 6 3 6 10 5 19
90 บ้านโนนยอ 1 2 2 5 5 7 4 2 16
91 วังไม้แดงพิทยาคม 1 2 1 4 8 4 4 5 16
92 เทเรซาอุปถัมภ์ 1 2 0 3 4 9 3 5 16
93 บัวลาย 1 1 4 6 4 6 4 5 14
94 มิตรภาพวิทยา 1 1 2 4 9 4 7 4 20
95 วัดประชานิมิตร 1 1 2 4 5 4 0 0 9
96 บุญวัฒนา 2 1 1 1 3 13 3 4 1 20
97 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 1 1 3 3 4 10 9 17
98 กระเบื้องนอกพิทยาคม 1 1 1 3 1 10 9 4 20
99 ลำพระเพลิงพิทยาคม 1 1 0 2 4 1 5 1 10
100 เก้งเต็ก 1 0 6 7 4 12 13 10 29
101 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1 0 4 5 4 6 2 1 12
102 ด่านเกวียนวิทยา 1 0 2 3 4 5 0 0 9
103 เทศบาล 4 (เพาะชำ) 1 0 2 3 4 0 0 0 4
104 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 0 1 2 4 3 6 1 13
105 เพชรหนองขาม 1 0 0 1 3 3 2 0 8
106 กุดจิกวิทยา 0 5 5 10 7 11 4 5 22
107 หินดาดวิทยา 0 5 2 7 11 12 12 8 35
108 สาหร่ายวิทยาคม 0 3 4 7 8 4 11 6 23
109 ห้วยลึกผดุงวิทยา 0 3 2 5 2 7 6 7 15
110 เมืองยางศึกษา 0 3 1 4 4 1 0 0 5
111 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 0 2 2 4 2 12 5 12 19
112 แก้งสนามนางพิทยาคม 0 2 2 4 2 4 2 5 8
113 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 0 1 4 5 5 5 4 6 14
114 ประสารวิทยา 0 1 3 4 1 6 3 4 10
115 หนองบัวพิทยาคม 0 1 2 3 6 7 0 0 13
116 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 3 3 11 4 8 18
117 อุดมวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
118 มะค่าวิทยา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
119 มัธยมประดู่วัฒนา 0 1 0 1 0 1 1 8 2
120 บ้านอ้อประชาสามัคคี 0 0 4 4 3 4 4 4 11
121 วังหมีพิทยาคม 0 0 2 2 5 9 1 5 15
122 วังน้ำเขียวพิทยาคม 0 0 2 2 2 4 2 6 8
123 สายมิตรโนนไทย ๖ 0 0 2 2 2 1 2 7 5
124 วังโป่งพิทยาคม 0 0 2 2 0 4 4 6 8
125 คลองไผ่วิทยา 0 0 2 2 0 2 5 8 7
126 เรืองศรีวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 2 5
127 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 0 0 1 1 1 5 3 8 9
128 ทัพรั้งพิทยาคม 0 0 1 1 0 4 3 3 7
129 ดอนไพลพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 3 4 5
130 ปิยศึกษาวัดดอนขวาง 0 0 0 0 0 4 7 10 11
131 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 0 0 0 0 2 3 0 5
132 ปราสาทวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
133 หนองขามพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 กฤษณาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 1,215 992 800 3,007 2,617 1,464 944 827 5,025