สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปากช่อง 84 19 19 122 94 20 6 10 120
2 เมืองคง 79 31 10 120 100 25 6 8 131
3 พิมายวิทยา 64 30 19 113 92 25 11 9 128
4 สุรนารีวิทยา 62 28 18 108 108 21 6 4 135
5 โชคชัยสามัคคี 59 23 20 102 78 23 13 8 114
6 จักราชวิทยา 52 34 16 102 83 22 13 8 118
7 บุญวัฒนา 47 17 17 81 88 21 8 6 117
8 ปักธงชัยประชานิรมิต 39 34 14 87 72 15 9 10 96
9 เสิงสาง 36 31 23 90 66 26 15 11 107
10 ห้วยแถลงพิทยาคม 35 25 26 86 61 34 15 6 110
11 ขามสะแกแสง 34 21 11 66 50 24 18 14 92
12 ด่านขุนทด 32 18 16 66 45 25 9 10 79
13 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 26 23 20 69 42 25 10 15 77
14 ครบุรี 24 13 18 55 36 17 12 7 65
15 ชุมพวงศึกษา 23 23 11 57 48 17 8 8 73
16 โนนสูงศรีธานี 23 19 23 65 72 24 13 11 109
17 โนนสมบูรณ์วิทยา 22 20 9 51 43 20 11 15 74
18 มัธยมด่านขุนทด 22 19 15 56 43 20 12 11 75
19 เกล็ดลิ้นวิทยา 21 11 15 47 44 14 13 5 71
20 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 20 26 10 56 43 19 8 9 70
21 บัวใหญ่ 20 15 4 39 31 10 7 6 48
22 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 20 5 3 28 24 4 5 3 33
23 ประทาย 17 11 8 36 27 12 7 8 46
24 ราชสีมาวิทยาลัย 16 15 17 48 54 23 13 3 90
25 ภู่วิทยา 15 13 14 42 33 20 10 8 63
26 หนองน้ำใสพิทยาคม 15 9 6 30 27 9 4 4 40
27 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 14 5 7 26 22 17 8 6 47
28 พงษ์ศิริวิทยา 13 11 9 33 22 13 6 3 41
29 รุ่งอรุณวิทยา 12 23 9 44 32 26 9 9 67
30 สีดาวิทยา 12 17 21 50 40 26 16 14 82
31 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 11 10 8 29 44 24 19 13 87
32 บ้านไทยสามัคคี 11 7 4 22 15 16 7 3 38
33 หนองกราดวัฒนา 11 4 7 22 17 12 7 5 36
34 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 10 16 7 33 45 25 16 9 86
35 ขามทะเลสอวิทยา 10 13 11 34 23 14 10 13 47
36 บึงพะไล 10 8 4 22 20 10 7 6 37
37 สูงเนิน 10 7 9 26 18 7 3 5 28
38 สุรธรรมพิทักษ์ 9 16 18 43 53 23 14 11 90
39 ท่าลาด 9 5 4 18 20 6 6 6 32
40 นิคมพิมายศึกษา 9 4 5 18 19 6 14 5 39
41 วัดบ้านโคกหนองแวง 9 2 1 12 12 4 9 4 25
42 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 8 15 9 32 28 11 10 12 49
43 มารีย์วิทยา 8 11 4 23 27 20 9 5 56
44 พิมายดำรงวิทยาคม 8 8 6 22 19 20 11 5 50
45 เมืองพลับพลาพิทยาคม 8 6 10 24 19 21 13 10 53
46 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 7 16 5 28 25 16 8 9 49
47 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 7 13 10 30 19 17 19 16 55
48 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 7 10 2 19 13 10 6 10 29
49 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 6 14 9 29 22 19 15 7 56
50 สุรนารีวิทยา2 6 9 6 21 28 21 11 8 60
51 พระทองคำวิทยา 6 8 11 25 21 19 15 17 55
52 บ้านประสุข 6 5 0 11 10 5 2 3 17
53 สะแกราชธวัชศึกษา 6 3 5 14 12 9 5 5 26
54 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 5 7 3 15 15 10 6 7 31
55 หนองยางพิทยาคม 5 6 6 17 21 7 12 8 40
56 ปากช่องพิทยาคม 5 6 6 17 16 13 7 4 36
57 ธารปราสาทเพชรวิทยา 5 6 2 13 20 16 9 7 45
58 มหิศราธิบดี 5 0 6 11 16 13 14 7 43
59 เจียรวนนท์อุทิศ 2 4 8 8 20 14 8 14 0 36
60 อรพิมพ์วิทยา 4 5 3 12 11 13 13 4 37
61 พุดซาพิทยาคม 4 5 2 11 12 5 3 4 20
62 ชุมชนบ้านโคกสวาย 4 4 6 14 10 8 9 10 27
63 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 4 4 4 12 9 15 9 13 33
64 ชุมชนหนองหัวฟาน 4 3 1 8 9 6 4 8 19
65 บ้านระเริง 4 0 2 6 5 6 3 0 14
66 หนองงูเหลือมพิทยาคม 3 10 7 20 17 20 9 9 46
67 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 3 10 4 17 9 10 4 5 23
68 เทพาลัย 3 9 16 28 21 13 10 13 44
69 วังรางพิทยาคม 3 7 5 15 10 18 11 4 39
70 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 3 7 3 13 17 6 4 2 27
71 ปรางค์ทองวิทยา 3 7 3 13 11 10 3 9 24
72 ปากช่อง ๒ 3 5 5 13 8 7 5 11 20
73 คลองเมืองพิทยาคม 3 4 2 9 9 6 3 1 18
74 วานิชวิทยา 3 3 5 11 6 8 7 3 21
75 โคราชพิทยาคม 3 2 2 7 9 10 10 8 29
76 บ้านสำพะเนียง 3 0 0 3 4 1 0 3 5
77 อมรศิลป์ 2 5 8 15 9 16 3 10 28
78 บ้านใหญ่พิทยาคม 2 5 4 11 9 1 2 3 12
79 ช่องแมววิทยาคม 2 5 1 8 8 4 4 3 16
80 ศรีสุขวิทยา 2 2 1 5 11 15 5 3 31
81 เก้งเต็ก 2 0 6 8 5 12 13 10 30
82 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 2 0 4 6 5 6 2 1 13
83 บ้านอ้อประชาสามัคคี 2 0 4 6 5 4 4 4 13
84 เทศบาล 4 (เพาะชำ) 2 0 2 4 5 0 0 0 5
85 หันห้วยทรายพิทยาคม 2 0 2 4 4 9 9 12 22
86 สารสาสน์วิเทศโคราช 2 0 1 3 5 6 10 6 21
87 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 5 1 7 17 3 3 1 23
88 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 4 3 8 7 3 1 4 11
89 ตลาดไทรพิทยาคม 1 3 5 9 6 13 10 3 29
90 เฉลียงพิทยาคม 1 3 3 7 5 8 3 4 16
91 บัวใหญ่วิทยา 1 2 6 9 8 10 8 4 26
92 หนองบัวละครวิทยา 1 2 3 6 4 3 5 8 12
93 ตะวันชัยวิทยา 1 2 3 6 3 6 10 5 19
94 บ้านโนนยอ 1 2 2 5 5 7 4 2 16
95 วังไม้แดงพิทยาคม 1 2 1 4 8 4 4 5 16
96 เทเรซาอุปถัมภ์ 1 2 0 3 4 9 3 5 16
97 บัวลาย 1 1 4 6 4 6 4 5 14
98 มิตรภาพวิทยา 1 1 2 4 9 4 7 4 20
99 วัดประชานิมิตร 1 1 2 4 5 4 0 0 9
100 บุญวัฒนา 2 1 1 1 3 13 3 4 1 20
101 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 1 1 3 3 4 10 9 17
102 กระเบื้องนอกพิทยาคม 1 1 1 3 1 10 9 4 20
103 ลำพระเพลิงพิทยาคม 1 1 0 2 4 1 5 1 10
104 ด่านเกวียนวิทยา 1 0 2 3 4 5 0 0 9
105 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 0 1 2 4 3 6 1 13
106 เพชรหนองขาม 1 0 0 1 3 3 2 0 8
107 กุดจิกวิทยา 0 5 5 10 7 11 4 5 22
108 หินดาดวิทยา 0 5 2 7 11 12 12 8 35
109 สาหร่ายวิทยาคม 0 3 4 7 8 4 11 6 23
110 ห้วยลึกผดุงวิทยา 0 3 2 5 2 7 6 7 15
111 เมืองยางศึกษา 0 3 1 4 4 1 0 0 5
112 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 0 2 2 4 2 12 5 12 19
113 แก้งสนามนางพิทยาคม 0 2 2 4 2 4 2 5 8
114 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 0 1 4 5 5 5 4 6 14
115 ประสารวิทยา 0 1 3 4 1 6 3 4 10
116 หนองบัวพิทยาคม 0 1 2 3 6 7 0 0 13
117 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 3 3 11 4 8 18
118 อุดมวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
119 มะค่าวิทยา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
120 มัธยมประดู่วัฒนา 0 1 0 1 0 1 1 8 2
121 วังหมีพิทยาคม 0 0 2 2 5 9 1 5 15
122 วังน้ำเขียวพิทยาคม 0 0 2 2 2 4 2 6 8
123 สายมิตรโนนไทย ๖ 0 0 2 2 2 1 2 7 5
124 วังโป่งพิทยาคม 0 0 2 2 0 4 4 6 8
125 คลองไผ่วิทยา 0 0 2 2 0 2 5 8 7
126 เรืองศรีวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 2 5
127 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 0 0 1 1 1 5 3 8 9
128 ทัพรั้งพิทยาคม 0 0 1 1 0 4 3 3 7
129 ดอนไพลพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 3 4 5
130 ปิยศึกษาวัดดอนขวาง 0 0 0 0 0 4 7 10 11
131 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 0 0 0 0 2 3 0 5
132 ปราสาทวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
133 หนองขามพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 กฤษณาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 1,276 998 800 3,074 2,679 1,468 945 827 5,092