แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 141 21 84% 3 12% 1 4% 0 0% 25
2 โรงเรียนปากช่อง 132 15 62.5% 7 29.17% 0 0% 2 8.33% 24
3 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 107 15 88.24% 1 5.88% 0 0% 1 5.88% 17
4 โรงเรียนพิมายวิทยา 139 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 105 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
6 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
7 โรงเรียนเมืองคง 142 7 41.18% 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนจักราชวิทยา 129 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 102 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 120 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 4 28.57% 14
11 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 88 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 30 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 105 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
15 โรงเรียนด่านขุนทด 95 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 89 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
17 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 86 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
18 โรงเรียนเสิงสาง 120 3 20% 6 40% 3 20% 3 20% 15
19 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 76 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
20 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 72 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 124 2 11.11% 5 27.78% 8 44.44% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
23 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 45 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
24 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 57 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
25 โรงเรียนบึงพะไล 43 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนมารีย์วิทยา 64 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
28 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
29 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 37 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 1 10% 5 50% 1 10% 3 30% 10
31 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
32 โรงเรียนขามสะแกแสง 107 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
33 โรงเรียนครบุรี 77 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
34 โรงเรียนสูงเนิน 36 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
35 โรงเรียนท่าลาด 38 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนภู่วิทยา 73 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
37 โรงเรียนวานิชวิทยา 25 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 57 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
40 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 31 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
41 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 57 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
42 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 38 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
43 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนประทาย 57 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
45 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 30 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
46 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 38 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
47 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 0 0% 4 40% 4 40% 2 20% 10
51 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 47 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
52 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 81 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
53 โรงเรียนปากช่อง ๒ 33 0 0% 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 8
54 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 35 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 7
55 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 29 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
56 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 38 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
57 โรงเรียนเทพาลัย 59 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
58 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 54 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนมหิศราธิบดี 50 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
61 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 42 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
62 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 15 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
63 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 74 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
64 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 19 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
66 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 41 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
67 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 21 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
68 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 31 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
69 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 45 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 48 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนอมรศิลป์ 39 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
72 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 41 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 29 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 31 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 0 0% 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 7
76 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 27 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
77 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 48 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
78 โรงเรียนเก้งเต็ก 41 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
79 โรงเรียนบ้านประสุข 20 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
80 โรงเรียนหินดาดวิทยา 45 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
81 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 42 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
82 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 23 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
83 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 29 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านโนนยอ 19 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
85 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 25 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
86 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 34 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
87 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 28 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
88 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 41 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
89 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
90 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 13 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
91 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 20 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
92 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 40 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
93 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 23 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
94 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 27 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
95 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 18 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
96 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 29 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
97 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 16 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
98 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 68 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
99 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
100 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]