แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������-������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปากช่อง 132 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
2 โรงเรียนพิมายวิทยา 139 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 81 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนเมืองคง 142 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 45 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 102 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 141 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนสูงเนิน 36 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนเสิงสาง 120 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 124 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 120 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 31 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
17 โรงเรียนครบุรี 77 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนจักราชวิทยา 129 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนด่านขุนทด 95 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนท่าลาด 38 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบึงพะไล 43 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนประทาย 57 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 107 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 74 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนภู่วิทยา 73 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 88 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 105 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 43 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 42 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 57 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 105 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 22 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนวานิชวิทยา 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 21 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
41 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]