แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������-���������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 141 33 100% 0 0% 0 0% 0 0% 33
2 โรงเรียนพิมายวิทยา 139 24 85.71% 3 10.71% 1 3.57% 0 0% 28
3 โรงเรียนเมืองคง 142 23 100% 0 0% 0 0% 0 0% 23
4 โรงเรียนบัวใหญ่ 57 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
5 โรงเรียนปากช่อง 132 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
6 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 37 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 76 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 102 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 124 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 107 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา 64 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
14 โรงเรียนจักราชวิทยา 129 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
16 โรงเรียนเสิงสาง 120 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนด่านขุนทด 95 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
18 โรงเรียนครบุรี 77 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
19 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
20 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 105 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
21 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 88 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
22 โรงเรียนสูงเนิน 36 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 57 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
24 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 81 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 89 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
26 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 57 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
27 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 48 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 45 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
29 โรงเรียนภู่วิทยา 73 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 42 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 120 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 86 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
33 โรงเรียนประทาย 57 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 40 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 29 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 26 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนขามสะแกแสง 107 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 41 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 45 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนเทพาลัย 59 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 31 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 35 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 41 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนมหิศราธิบดี 50 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 9 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 22 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 57 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 29 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 105 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 29 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 12 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 30 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 54 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
58 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 18 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนอมรศิลป์ 39 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 28 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 29 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 27 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
66 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 23 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 13 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 68 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านระเริง 15 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 9 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 31 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 16 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 61 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 74 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 22 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 23 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านโนนยอ 19 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 38 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบัวลาย 22 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 29 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 14 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 12 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 48 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนท่าลาด 38 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบึงพะไล 43 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 41 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนหินดาดวิทยา 45 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 47 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 43 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 21 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนมะค่าวิทยา 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 31 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 13 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 26 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 27 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
100 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 35 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
101 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 31 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
102 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
103 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]