แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ ������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองคง 142 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
2 โรงเรียนจักราชวิทยา 129 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
3 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 141 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 89 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
6 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 29 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 124 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 105 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนขามสะแกแสง 107 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
10 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
11 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 72 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
12 โรงเรียนสูงเนิน 36 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
13 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 120 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
14 โรงเรียนอมรศิลป์ 39 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 86 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนด่านขุนทด 95 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 41 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนปากช่อง 132 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
19 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
20 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 29 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
21 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 107 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
22 โรงเรียนมหิศราธิบดี 50 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
23 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 102 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
24 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 41 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
25 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 25 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
26 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 61 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 40 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
28 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 45 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
29 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 48 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
30 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 35 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
31 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
33 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 31 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
34 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
35 โรงเรียนประทาย 57 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 57 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนภู่วิทยา 73 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 34 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 105 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนเทพาลัย 59 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
41 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 27 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
42 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 25 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
43 โรงเรียนมารีย์วิทยา 64 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
44 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 38 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
45 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 81 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
46 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 29 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
47 โรงเรียนพิมายวิทยา 139 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
48 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 88 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
49 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 43 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
50 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 31 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
51 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 31 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
52 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 57 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
53 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 20 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
54 โรงเรียนเก้งเต็ก 41 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
55 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 29 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 22 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 45 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนวานิชวิทยา 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 42 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 38 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
62 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 76 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
63 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
64 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 9 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
65 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
66 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 48 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
67 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
68 โรงเรียนปากช่อง ๒ 33 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
69 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 74 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
70 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
71 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
72 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
73 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 26 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
74 โรงเรียนเสิงสาง 120 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
75 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 19 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
76 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 38 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
77 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 31 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
78 โรงเรียนบึงพะไล 43 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
79 โรงเรียนท่าลาด 38 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
80 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 25 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
81 โรงเรียนหินดาดวิทยา 45 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
82 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 47 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
83 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 68 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
84 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 18 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
85 โรงเรียนประสารวิทยา 15 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
86 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 13 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
87 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 23 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
88 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
89 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 23 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
90 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
91 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 14 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]