แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������ ������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 105 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
2 โรงเรียนขามสะแกแสง 107 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
3 โรงเรียนเมืองคง 142 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
4 โรงเรียนจักราชวิทยา 129 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 107 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
6 โรงเรียนพิมายวิทยา 139 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
7 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
8 โรงเรียนปากช่อง 132 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 102 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 124 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
11 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
12 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 86 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
13 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 72 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
14 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 120 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
15 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 57 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 61 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
17 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
18 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
19 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 48 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
20 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
21 โรงเรียนเสิงสาง 120 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
22 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 141 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
23 โรงเรียนเทพาลัย 59 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 89 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
25 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 57 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 88 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 76 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
29 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
30 โรงเรียนด่านขุนทด 95 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 105 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
33 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 34 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนครบุรี 77 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 54 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบึงพะไล 43 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 48 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนภู่วิทยา 73 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนท่าลาด 38 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 22 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 31 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนสูงเนิน 36 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 19 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 21 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 22 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 30 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 74 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 81 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนอมรศิลป์ 39 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 68 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 42 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 41 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 43 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 25 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
56 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 29 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนมารีย์วิทยา 64 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 42 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 29 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
60 โรงเรียนเก้งเต็ก 41 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
61 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 19 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนปากช่อง ๒ 33 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนหินดาดวิทยา 45 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 38 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนมหิศราธิบดี 50 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 23 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านประสุข 20 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 40 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 27 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 37 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนประทาย 57 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 25 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 38 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
76 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 45 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 28 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 30 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
79 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 29 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวานิชวิทยา 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 25 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
86 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 10 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบัวลาย 22 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 41 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 15 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 31 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 57 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 45 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 13 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 31 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 47 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 29 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 9 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 20 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 38 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 31 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านโนนยอ 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 23 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนประสารวิทยา 15 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 26 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 12 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 23 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]