แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
2 โรงเรียนปากช่อง 132 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
3 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
4 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 68 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 89 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 48 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 72 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนเก้งเต็ก 41 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]