แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ - ���������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
2 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 31 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
4 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 29 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 18 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 72 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนด่านขุนทด 95 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 54 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนบ้านประสุข 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนบ้านระเริง 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 42 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 38 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 42 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]