แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ - ���������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 54 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนเสิงสาง 120 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]