แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 102 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
2 โรงเรียนจักราชวิทยา 129 9 75% 0 0% 3 25% 0 0% 12
3 โรงเรียนด่านขุนทด 95 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 81 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
5 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
6 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 86 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 105 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
8 โรงเรียนขามสะแกแสง 107 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 120 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 124 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนเสิงสาง 120 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
12 โรงเรียนประทาย 57 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
13 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
14 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 68 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
15 โรงเรียนเมืองคง 142 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
16 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 57 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
17 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
18 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 107 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
19 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 31 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
20 โรงเรียนพิมายวิทยา 139 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
21 โรงเรียนมารีย์วิทยา 64 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
22 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 89 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
23 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 38 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
24 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
25 โรงเรียนครบุรี 77 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
26 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 141 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
27 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 45 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
28 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 41 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
29 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
30 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 61 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
31 โรงเรียนบัวใหญ่ 57 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
32 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
33 โรงเรียนปากช่อง 132 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
34 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 16 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
35 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 25 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
36 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
37 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 88 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนบึงพะไล 43 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 76 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 45 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 43 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนภู่วิทยา 73 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
44 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 35 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 57 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
46 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 54 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนอมรศิลป์ 39 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
49 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 19 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
50 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 29 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านโนนยอ 19 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 38 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 42 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 105 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 35 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
56 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 20 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
57 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 48 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนเทพาลัย 59 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนมหิศราธิบดี 50 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
60 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 41 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
61 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 15 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
62 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 48 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
63 โรงเรียนหินดาดวิทยา 45 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
64 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนเก้งเต็ก 41 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 74 0 0% 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 9
68 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 23 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 41 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 14 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
72 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 38 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 34 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 29 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
75 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 15 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 23 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 29 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
79 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 47 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 29 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 28 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 42 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 72 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
87 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 57 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
88 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 26 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
89 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 25 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
90 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
91 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 25 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
92 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 27 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
93 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 37 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
94 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 40 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
95 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 31 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
96 โรงเรียนวานิชวิทยา 25 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
97 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 30 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
98 โรงเรียนสูงเนิน 36 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 22 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 31 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
101 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 27 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]