แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 124 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
2 โรงเรียนเสิงสาง 120 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
3 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
4 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
5 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
6 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 88 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 107 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
8 โรงเรียนบัวใหญ่ 57 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
9 โรงเรียนพิมายวิทยา 139 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
10 โรงเรียนปากช่อง 132 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 120 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนจักราชวิทยา 129 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
13 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 141 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
16 โรงเรียนเมืองคง 142 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
17 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 57 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 102 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนภู่วิทยา 73 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
21 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 74 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 89 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนขามสะแกแสง 107 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
24 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 57 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
25 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
26 โรงเรียนท่าลาด 38 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนบึงพะไล 43 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 34 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 38 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 72 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
31 โรงเรียนด่านขุนทด 95 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
32 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
33 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 48 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
34 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 86 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านประสุข 20 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
36 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 35 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
37 โรงเรียนปากช่อง ๒ 33 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 29 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
40 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 68 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
41 โรงเรียนประทาย 57 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 45 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 29 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
44 โรงเรียนมารีย์วิทยา 64 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
45 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 81 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 31 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 13 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนอมรศิลป์ 39 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 38 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนครบุรี 77 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
52 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 38 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
53 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 48 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 41 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
55 โรงเรียนมหิศราธิบดี 50 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
56 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 30 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
57 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 31 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
58 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 41 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
59 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 12 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
60 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 26 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
61 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 29 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
62 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 19 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
63 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 40 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 18 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
65 โรงเรียนวานิชวิทยา 25 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
66 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 20 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
67 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
68 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 23 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
69 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 45 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
70 โรงเรียนเก้งเต็ก 41 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
71 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 16 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
72 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 25 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
73 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]