แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 141 108 77.7% 21 15.11% 6 4.32% 4 2.88% 139
2 โรงเรียนเมืองคง 142 100 71.94% 25 17.99% 6 4.32% 8 5.76% 139
3 โรงเรียนปากช่อง 132 94 72.31% 20 15.38% 6 4.62% 10 7.69% 130
4 โรงเรียนพิมายวิทยา 139 92 67.15% 25 18.25% 11 8.03% 9 6.57% 137
5 โรงเรียนบุญวัฒนา 125 88 71.54% 21 17.07% 8 6.5% 6 4.88% 123
6 โรงเรียนจักราชวิทยา 129 83 65.87% 22 17.46% 13 10.32% 8 6.35% 126
7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 124 78 63.93% 23 18.85% 13 10.66% 8 6.56% 122
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 120 72 60% 24 20% 13 10.83% 11 9.17% 120
9 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 107 72 67.92% 15 14.15% 9 8.49% 10 9.43% 106
10 โรงเรียนเสิงสาง 120 66 55.93% 26 22.03% 15 12.71% 11 9.32% 118
11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 119 61 52.59% 34 29.31% 15 12.93% 6 5.17% 116
12 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 105 54 58.06% 23 24.73% 13 13.98% 3 3.23% 93
13 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 102 53 52.48% 23 22.77% 14 13.86% 11 10.89% 101
14 โรงเรียนขามสะแกแสง 107 50 47.17% 24 22.64% 18 16.98% 14 13.21% 106
15 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 86 48 59.26% 17 20.99% 8 9.88% 8 9.88% 81
16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 105 45 47.37% 25 26.32% 16 16.84% 9 9.47% 95
17 โรงเรียนด่านขุนทด 95 45 50.56% 25 28.09% 9 10.11% 10 11.24% 89
18 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 102 44 44% 24 24% 19 19% 13 13% 100
19 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 78 44 57.89% 14 18.42% 13 17.11% 5 6.58% 76
20 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 88 43 50% 20 23.26% 12 13.95% 11 12.79% 86
21 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 89 43 48.31% 20 22.47% 11 12.36% 15 16.85% 89
22 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 79 43 54.43% 19 24.05% 8 10.13% 9 11.39% 79
23 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 42 45.65% 25 27.17% 10 10.87% 15 16.3% 92
24 โรงเรียนสีดาวิทยา 98 40 41.67% 26 27.08% 16 16.67% 14 14.58% 96
25 โรงเรียนครบุรี 77 36 50% 17 23.61% 12 16.67% 7 9.72% 72
26 โรงเรียนภู่วิทยา 73 33 46.48% 20 28.17% 10 14.08% 8 11.27% 71
27 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 76 32 42.11% 26 34.21% 9 11.84% 9 11.84% 76
28 โรงเรียนบัวใหญ่ 57 31 57.41% 10 18.52% 7 12.96% 6 11.11% 54
29 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 81 28 41.18% 21 30.88% 11 16.18% 8 11.76% 68
30 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 63 28 45.9% 11 18.03% 10 16.39% 12 19.67% 61
31 โรงเรียนมารีย์วิทยา 64 27 44.26% 20 32.79% 9 14.75% 5 8.2% 61
32 โรงเรียนประทาย 57 27 50% 12 22.22% 7 12.96% 8 14.81% 54
33 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 45 27 61.36% 9 20.45% 4 9.09% 4 9.09% 44
34 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 25 43.1% 16 27.59% 8 13.79% 9 15.52% 58
35 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 37 24 66.67% 4 11.11% 5 13.89% 3 8.33% 36
36 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 61 23 38.33% 14 23.33% 10 16.67% 13 21.67% 60
37 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 22 34.92% 19 30.16% 15 23.81% 7 11.11% 63
38 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 57 22 41.51% 17 32.08% 8 15.09% 6 11.32% 53
39 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 45 22 50% 13 29.55% 6 13.64% 3 6.82% 44
40 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 74 21 29.17% 19 26.39% 15 20.83% 17 23.61% 72
41 โรงเรียนเทพาลัย 59 21 36.84% 13 22.81% 10 17.54% 13 22.81% 57
42 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 48 21 43.75% 7 14.58% 12 25% 8 16.67% 48
43 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 54 20 38.46% 16 30.77% 9 17.31% 7 13.46% 52
44 โรงเรียนบึงพะไล 43 20 46.51% 10 23.26% 7 16.28% 6 13.95% 43
45 โรงเรียนท่าลาด 38 20 52.63% 6 15.79% 6 15.79% 6 15.79% 38
46 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 68 19 30.16% 21 33.33% 13 20.63% 10 15.87% 63
47 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 57 19 34.55% 20 36.36% 11 20% 5 9.09% 55
48 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 72 19 26.76% 17 23.94% 19 26.76% 16 22.54% 71
49 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 48 19 43.18% 6 13.64% 14 31.82% 5 11.36% 44
50 โรงเรียนสูงเนิน 36 18 54.55% 7 21.21% 3 9.09% 5 15.15% 33
51 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 57 17 30.91% 20 36.36% 9 16.36% 9 16.36% 55
52 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 42 17 41.46% 12 29.27% 7 17.07% 5 12.2% 41
53 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 30 17 58.62% 6 20.69% 4 13.79% 2 6.9% 29
54 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 26 17 70.83% 3 12.5% 3 12.5% 1 4.17% 24
55 โรงเรียนมหิศราธิบดี 50 16 32% 13 26% 14 28% 7 14% 50
56 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 41 16 40% 13 32.5% 7 17.5% 4 10% 40
57 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 41 15 36.59% 16 39.02% 7 17.07% 3 7.32% 41
58 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 38 15 39.47% 10 26.32% 6 15.79% 7 18.42% 38
59 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 38 14 38.89% 8 22.22% 14 38.89% 0 0% 36
60 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 13 33.33% 10 25.64% 6 15.38% 10 25.64% 39
61 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 22 13 61.9% 3 14.29% 4 19.05% 1 4.76% 21
62 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 31 12 38.71% 9 29.03% 5 16.13% 5 16.13% 31
63 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 25 12 50% 5 20.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
64 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 31 12 41.38% 4 13.79% 9 31.03% 4 13.79% 29
65 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 34 11 32.35% 15 44.12% 5 14.71% 3 8.82% 34
66 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 41 11 26.83% 13 31.71% 13 31.71% 4 9.76% 41
67 โรงเรียนหินดาดวิทยา 45 11 25.58% 12 27.91% 12 27.91% 8 18.6% 43
68 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 35 11 33.33% 10 30.3% 3 9.09% 9 27.27% 33
69 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 43 10 23.26% 18 41.86% 11 25.58% 4 9.3% 43
70 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 40 10 27.03% 8 21.62% 9 24.32% 10 27.03% 37
71 โรงเรียนบ้านประสุข 20 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
72 โรงเรียนอมรศิลป์ 39 9 23.68% 16 42.11% 3 7.89% 10 26.32% 38
73 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 47 9 19.57% 15 32.61% 9 19.57% 13 28.26% 46
74 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 42 9 24.32% 10 27.03% 10 27.03% 8 21.62% 37
75 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 29 9 32.14% 10 35.71% 4 14.29% 5 17.86% 28
76 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 29 9 33.33% 6 22.22% 4 14.81% 8 29.63% 27
77 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 19 9 47.37% 6 31.58% 3 15.79% 1 5.26% 19
78 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 29 9 37.5% 4 16.67% 7 29.17% 4 16.67% 24
79 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 16 9 60% 1 6.67% 2 13.33% 3 20% 15
80 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 31 8 26.67% 10 33.33% 8 26.67% 4 13.33% 30
81 โรงเรียนปากช่อง ๒ 33 8 25.81% 7 22.58% 5 16.13% 11 35.48% 31
82 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 30 8 27.59% 4 13.79% 11 37.93% 6 20.69% 29
83 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 23 8 38.1% 4 19.05% 4 19.05% 5 23.81% 21
84 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 19 8 42.11% 4 21.05% 4 21.05% 3 15.79% 19
85 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 29 7 25.93% 11 40.74% 4 14.81% 5 18.52% 27
86 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
87 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 38 6 18.75% 13 40.63% 10 31.25% 3 9.38% 32
88 โรงเรียนวานิชวิทยา 25 6 25% 8 33.33% 7 29.17% 3 12.5% 24
89 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 13 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
90 โรงเรียนเก้งเต็ก 41 5 12.5% 12 30% 13 32.5% 10 25% 40
91 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 21 5 25% 9 45% 1 5% 5 25% 20
92 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 22 5 25% 8 40% 3 15% 4 20% 20
93 โรงเรียนบ้านโนนยอ 19 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 18
94 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 28 5 18.52% 6 22.22% 10 37.04% 6 22.22% 27
95 โรงเรียนบ้านระเริง 15 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
96 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 16 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
97 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 31 5 25% 5 25% 4 20% 6 30% 20
98 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 18 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 17
99 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
100 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 9 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 35 4 11.76% 9 26.47% 9 26.47% 12 35.29% 34
102 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 23 4 19.05% 9 42.86% 3 14.29% 5 23.81% 21
103 โรงเรียนบัวลาย 22 4 21.05% 6 31.58% 4 21.05% 5 26.32% 19
104 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
105 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 27 4 28.57% 3 21.43% 6 42.86% 1 7.14% 14
106 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 20 4 20% 3 15% 5 25% 8 40% 20
107 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 12 4 36.36% 1 9.09% 5 45.45% 1 9.09% 11
108 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 12 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
109 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 12 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 29 3 11.54% 11 42.31% 4 15.38% 8 30.77% 26
111 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 25 3 12.5% 6 25% 10 41.67% 5 20.83% 24
112 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 26 3 11.54% 4 15.38% 10 38.46% 9 34.62% 26
113 โรงเรียนเพชรหนองขาม 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
114 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 31 2 6.45% 12 38.71% 5 16.13% 12 38.71% 31
115 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 23 2 9.09% 7 31.82% 6 27.27% 7 31.82% 22
116 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 15 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 6 42.86% 14
117 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 14 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 13
118 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนมะค่าวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 13 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 7 58.33% 12
121 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 10 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
122 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 27 1 4.17% 10 41.67% 9 37.5% 4 16.67% 24
123 โรงเรียนประสารวิทยา 15 1 7.14% 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 14
124 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 19 1 5.88% 5 29.41% 3 17.65% 8 47.06% 17
125 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 9 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
126 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 25 0 0% 4 19.05% 7 33.33% 10 47.62% 21
127 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 15 0 0% 4 28.57% 4 28.57% 6 42.86% 14
128 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 10 0 0% 4 40% 3 30% 3 30% 10
129 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 19 0 0% 2 13.33% 5 33.33% 8 53.33% 15
130 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 6 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
131 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 12 0 0% 1 10% 1 10% 8 80% 10
132 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
133 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 16 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]