งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้อง 617 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 615 ห้องเตรียมแข่ง 616
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้อง 607 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 609 ห้องเตรียมแข่ง 608
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้อง 606 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 605
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ห้อง 506 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 507
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 402 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 403 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร4 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ชั้นล่าง 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 1141
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 1141
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1112 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 1114
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1113 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 1114
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 6 ก.ย. 2561 09.00-09.30 ห้องเก็บตัว 1122
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 6 ก.ย. 2561 09.00-09.30 ห้องเก็บตัว 1135
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1144 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 1146
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1136 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว1114 ห้องเตรียมแข่ง 1135
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 6 ก.ย. 2561 09.30-10.00 ห้องเก็บตัว 1122
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 6 ก.ย. 2561 09.30-10.00 ห้องเก็บตัว 1135 ห้องเตรียมแข่ง 1132
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1116 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1121 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 6 ก.ย. 2561 10.00-16.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 6 ก.ย. 2561 10.00-10.30
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1126 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1115 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 6 ก.ย. 2561 10.30-16.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารวิทยาสมาคร 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารวิทยาสมาคร 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]