งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร4 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร4 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดม 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดม 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]