งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารธุรกิจ ชั้น ล่าง ห้อง อาหาร 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขลงทะเบียน
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารธุรกิจ ชั้น ล่าง ห้อง อาหาร 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 307/308 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 307/308 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 309 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 309 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 310 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 310 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงอาหารด้านหอพัก 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขลงทะเบียน
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 311 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 311 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงอาหารด้านหลังสนามหญ้า 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงอาหารด้านหลังสนามหญ้า 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งตามหมายเลขที่ลงทะเบียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]