งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โรงอาหารเฉลิมพระเกรียรติฯ (ห้องกระจก) 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องสมุด (ลำดับการแข่งขันตามที่ลงทะเบียนรายงานตัว) 6 ก.ย. 2561 08.00- 16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคารโดมอนุสรณ์ 36 ปี อาคารโดม 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลได้ตามความเหมาะสม
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคารโดมอนุสรณ์ 36 ปี อาคารโดม 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ 4) (แต่ละโรงเรียนเลือกส่งการแข่งขันได้ 1 ทีม ม.ต้น หรือ ม.ปลาย 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ 5) (แต่ละโรงเรียนเลือส่งการแข่งขันได้ 1 ทีม ม.ต้น หรือ ม. ปลาย ) 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 6 ก.ย. 2561 08.30-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง EIS 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 2 ห้องนาฏศิลป์ 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องโสตฯฝั่งตะวันตก (ลำดับการแข่งขันตามที่ลงทะเบียนรายงานตัว) 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องโสตฯฝั่งตะวันออก (ลำดับการแข่งขันตามที่ลงทะเบียนรายงานตัว)) 6 ก.ย. 2561 08.00-16.-จ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องปาริชาต 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]