งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง 6 ก.ย. 2561 09.00-13.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2561 09.00-13.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ เต๊นท์ข้างโดมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ เต๊นท์ข้างโดมเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โดมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โดมเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ หอประชุมประวัตินวลศรี 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ หอประชุมประวัตินวลศรี 7 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ เต๊นท์ข้างหอประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ เต๊นท์ข้างหอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร1 ชั้น 1 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร1 ชั้น 1 7 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โดมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โดมเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]