งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ใต้อาคารหอประชุม ห้อง บัวหลวง 7 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ตึก 1 ชั้น 2 ห้อง 123 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ตึก 1 ชั้น 2 ห้อง 126 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย หอประชุม ชั้น ชั้นล่าง 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00 ประชุมผู้เข้าแข่งขัน เวลา 08.50
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย หอประชุม ชั้น ชั้นบน 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00 ประชุมผู้เข้าแข่งขัน เวลา 08.50
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231และ232 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242และ243 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]