ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และ โรงเรียนเลยพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 47 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน