ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และ โรงเรียนเลยพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหทัยคริสเตียน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนธาตุพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน