::sm-lei1

ผลการแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และ โรงเรียนเลยพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561

 

012 คอมพิวเตอร์

1.  080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 2.  040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
3.  053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 4.  635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
5.  063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 6.  064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
7.  634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 8.  114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
9.  104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 10.  089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
11.  121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 12.  125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
13.  126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 14.  134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]