มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์
ระะดับชั้น ม.1-3 และระดับชั้น ม.4-6
จะใช้โปรแกรม
The Geometer's Sketchpad เวอร์ชัน 5.06 ในการจัดการแข่งขัน

การแข่งขัน A-Math
ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันนำกระดาน A-Math มาเอง
และ
ในการแข่งขันจะใช้ Application Amath Clock ในการจับเวลา รอบละ 22 นาที
 
กำหนดการเปิด-ปิดระบบลงทะเบียนแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และ โรงเรียนเลยพิทยาคม
 

เปิดลงทะเบียน รอบที่ 1 : วันที่ 24 กันยายน - 20 ตุลาคม 2561
แก้ไข เปลี่ยนตัว ลงทะเบียน รอบที่ 2 : วันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2561
ปิดระบบลงทะเบียน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์แข่งขันจัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน : วันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนพิมป์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ : วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561
เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร : วันที่ 30 พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป
ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
  • นายนิติวุฒิ  เสริมทรง
  • โทร. 08 1729 4119
ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเลยพิทยาคม
  • นายองอาจ  เกตะวันดี
  • โทร. 08 1053 8088
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 09:57 น.
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 และระดับชั้น ม.4-6 จะใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เวอร์ชัน 5.06 ในการจัดการแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 945
จำนวนนักเรียน 2,171
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,426
จำนวนกรรมการ 1,296
ครู+นักเรียน 3,597
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,893
ประกาศผลแล้ว 215/215 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 93,565