สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 53 29 15 97
2 อนุกูลนารี 41 27 23 91
3 กมลาไสย 33 26 26 85
4 ร่องคำ 27 26 12 65
5 สหัสขันธ์ศึกษา 9 7 19 35
6 สามชัย 5 11 6 22
7 ดอนจานวิทยาคม 5 9 4 18
8 ธัญญาพัฒนวิทย์ 5 2 1 8
9 จำปาหลวงวิทยาคม 4 2 0 6
10 เมืองกาฬสินธุ์ 3 7 9 19
11 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 3 6 4 13
12 นามะเขือพัฒนศึกษา 3 2 4 9
13 ดอนไทรงามพิทยาคม 2 2 3 7
14 โนนศิลาพิทยาคม 1 3 4 8
15 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1 0 4 5
16 หนองสอพิทยาคม 1 0 1 2
17 วัดเวฬุวัน 0 4 2 6
18 แก่งนาจารย์พิทยาคม 0 1 0 1
19 เมืองเหนือวิทยาคม 0 0 2 2
20 โคกศรีเมือง 0 0 0 0
รวม 196 164 139 499

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]