สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, เมืองกาฬสินธุ์, ร่องคำ, ยางตลาดวิทยาคาร, กมลาไสย
ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้  101  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อนุกูลนารี ได้  95  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 116 เหรียญ 
อันดับที่ 3  กมลาไสย ได้  92  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 113 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ร่องคำ ได้  75  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สหัสขันธ์ศึกษา ได้  50  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สามชัย ได้  42  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เมืองกาฬสินธุ์ ได้  24  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ดอนจานวิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ได้  22  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 10  นามะเขือพัฒนศึกษา ได้  17  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 11  โนนศิลาพิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ดอนไทรงามพิทยาคม ได้  13  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ธัญญาพัฒนวิทย์ ได้  13  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ได้  13  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 15  จำปาหลวงวิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 16  วัดเวฬุวัน ได้  10  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 17  เมืองเหนือวิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 18  หนองสอพิทยาคม ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 19  แก่งนาจารย์พิทยาคม ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 20  โคกศรีเมือง ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ