งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, เมืองกาฬสินธุ์, ร่องคำ, ยางตลาดวิทยาคาร, กมลาไสย
ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622, 623 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624,625 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627,628 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632,633 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องประชุม 72 พรรษา 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง To Be No.1 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634,635 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634,635 10 ต.ค. 2561 13.00– 16.00
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ (คหกรรม) 11 ต.ค. 2561 9.00 - 10.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ (คหกรรม) 11 ต.ค. 2561 10.00 – 11.00
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง 72 พรรษา 11 ต.ค. 2561 9.00 - 10.30
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623 11 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 621 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636,637 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ (คหกรรม) 11 ต.ค. 2561 13.00 - 14.00
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง 72 พรรษา 11 ต.ค. 2561 13.00 – 14.30
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623 11 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง To Be No.1 11 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623 11 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องประชุม 72 พรรษา 11 ต.ค. 2561 14.30 – 16.00
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626,637 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ (คหกรรม) 11 ต.ค. 2561 1100 - 12.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง 72 พรรษา 11 ต.ค. 2561 10.30 - 12.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 11 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 11 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]