งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, เมืองกาฬสินธุ์, ร่องคำ, ยางตลาดวิทยาคาร, กมลาไสย
ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 11 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคารโดม (หลังอาคาร 3) 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคารโดม (หลังอาคาร 3) 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 11 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี โรงฝึกพลศึกษา 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี โรงฝึกพลศึกษา 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องศูนย์สื่อมัลติมีเดีย 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องศูนย์สื่อมัลติมีเดีย 11 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]