งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, เมืองกาฬสินธุ์, ร่องคำ, ยางตลาดวิทยาคาร, กมลาไสย
ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย สนามฟุตบอล (1) 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย หอประชุมโดม 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 1 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 2 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 3 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 2 ห้อง 1 - 4 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 2 ห้อง 5 - 8 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 4 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 5 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]