สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 16.335595, 103.573225
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา 16.430760, 103.512267
3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 16.390861, 103.349262
4 โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 16.269456, 103.742317
5 โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์ 16.427587, 103.510046
6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 16.427636, 103.511249

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]