เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.5 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97.5 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.5 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 4
5 ขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 39 เข้าร่วม 5
6 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม 6
7 ขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 32 เข้าร่วม 7
8 สาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 31 เข้าร่วม 8
9 ประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 9
10 วัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 29 เข้าร่วม 10
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 26 เข้าร่วม 11
12 ฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 12
13 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 12
14 แก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 24 เข้าร่วม 14
15 การกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 23 เข้าร่วม 15
16 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 32 เข้าร่วม 4
5 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 31 เข้าร่วม 5
6 โคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 31 เข้าร่วม 5
7 บ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 27 เข้าร่วม 7
8 ชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 26 เข้าร่วม 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 26 เข้าร่วม 8
10 คำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 แวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 4
5 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 4
6 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 24 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 นางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 อุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 31 เข้าร่วม 4
5 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 5
6 เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 27 เข้าร่วม 6
7 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 27 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33 เข้าร่วม 4
5 หนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 32 เข้าร่วม 5
6 นาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 6
7 โนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 29 เข้าร่วม 7
8 มัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 27 เข้าร่วม 8
9 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 26 เข้าร่วม 9
10 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 กู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 แวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 นาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.83 ทอง ชนะเลิศ
2 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.66 ทองแดง 4
5 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.5 ทองแดง 5
6 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.66 ทองแดง 6
7 โคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.17 ทองแดง 7
8 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.67 เข้าร่วม 8
9 ฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.17 เข้าร่วม 9
10 ประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55.67 เข้าร่วม 10
11 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -
12 แก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51.5 เข้าร่วม 4
5 บ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50.84 เข้าร่วม 5
6 บ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48.5 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.16 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.66 ทองแดง 4
5 ไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.5 เข้าร่วม 5
6 โนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.16 เข้าร่วม 6
7 เบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.17 เข้าร่วม 7
8 แวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.5 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.17 เข้าร่วม 4
5 พังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.17 ทองแดง 4
5 สีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55.67 เข้าร่วม 5
6 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52 เข้าร่วม 6
7 นาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51.67 เข้าร่วม 7
8 เต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 11 เข้าร่วม 8
9 โนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.49 ทอง ชนะเลิศ
2 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.34 เงิน 4
5 ฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50.34 เข้าร่วม 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.34 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.66 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.67 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.13 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.65 เงิน 4
5 ประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.99 ทองแดง 5
6 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 6
7 ขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 7
8 ขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.98 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.33 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.66 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.32 ทอง ชนะเลิศ
2 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.98 เงิน 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.32 ทอง ชนะเลิศ
2 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.32 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.32 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.5 ทอง ชนะเลิศ
2 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.5 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.5 ทอง ชนะเลิศ
2 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.66 ทอง ชนะเลิศ
2 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.83 เงิน 4
5 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.32 เงิน 5
6 พิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.66 ทองแดง 6
7 ขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.33 ทองแดง 7
8 ฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.32 เข้าร่วม 8
9 สาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53.98 เข้าร่วม 9
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 43.32 เข้าร่วม 10
11 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.65 ทอง ชนะเลิศ
2 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50.32 เข้าร่วม 4
5 บ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50.15 เข้าร่วม 5
6 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40.99 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.82 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.66 เข้าร่วม 4
5 โนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52.82 เข้าร่วม 5
6 ไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33.65 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.75 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 34.16 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.49 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.31 เข้าร่วม 4
5 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54.32 เข้าร่วม 5
6 มัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49.82 เข้าร่วม 6
7 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45.82 เข้าร่วม 7
8 โนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40.32 เข้าร่วม 8
9 สีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน