สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านไผ่ 74 35 18 127
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 73 45 17 135
3 น้ำพองศึกษา 71 53 17 141
4 กัลยาณวัตร 63 35 23 121
5 ชุมแพศึกษา 61 27 13 101
6 แก่นนครวิทยาลัย 50 35 25 110
7 เมืองพลพิทยาคม 48 25 9 82
8 ภูเวียงวิทยาคม 45 25 14 84
9 มัญจาศึกษา 35 35 16 86
10 หนองเรือวิทยา 32 23 29 84
11 ขอนแก่นวิทยายน 29 40 19 88
12 หนองสองห้องวิทยา 28 13 12 53
13 จตุรมิตรวิทยาคาร 21 7 5 33
14 พล 20 21 21 62
15 ชนบทศึกษา 20 13 15 48
16 แวงใหญ่วิทยาคม 19 18 12 49
17 นครขอนแก่น 19 17 12 48
18 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 17 16 8 41
19 อุบลรัตน์พิทยาคม 15 18 18 51
20 แวงน้อยศึกษา 14 4 7 25
21 ขามแก่นนคร 13 13 13 39
22 อมตวิทยา 12 16 6 34
23 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 12 12 14 38
24 ศรีหนองกาววิทยา 11 7 6 24
25 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 10 14 21 45
26 นางิ้ววิทยาสรรค์ 10 9 5 24
27 กุดขอนแก่นวิทยาคม 9 10 6 25
28 เบญจมิตรวิทยา 9 6 5 20
29 บ้านลานวิทยาคม 8 5 5 18
30 ผาขามวิทยายน 7 1 0 8
31 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 4 6 16
32 หนองขามพิทยาคม 6 4 1 11
33 เวียงวงกตวิทยาคม 5 15 2 22
34 บ้านไผ่พิทยาคม 5 13 10 28
35 ท่านางแนววิทยายน 5 10 8 23
36 คำแคนวิทยาคม 5 8 8 21
37 สีชมพูศึกษา 5 8 6 19
38 โนนศิลาวิทยาคม 5 7 4 16
39 ประชารัฐวิทยาเสริม 5 5 5 15
40 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 5 1 6 12
41 หนองนาคำวิทยาคม 4 10 16 30
42 ก้านเหลืองวิทยาคม 4 6 6 16
43 ซำยางวิทยายน 4 5 3 12
44 บ้านไผ่ศึกษา 4 4 1 9
45 เปือยน้อยศึกษา 4 2 13 19
46 พังทุยพัฒนศึกษา 4 2 6 12
47 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 4 1 4 9
48 กู่ทองพิทยาลัย 4 1 2 7
49 ภูผาม่าน 3 7 11 21
50 ชุมแพวิทยายน 3 6 6 15
51 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 3 4 6 13
52 ชุมชนดูนสาด 3 4 4 11
53 พิศาลปุณณวิทยา 3 4 3 10
54 ประชารัฐพัฒนาการ 3 4 3 10
55 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 3 3 0 6
56 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 3 3 0 6
57 แก่นนครวิทยาลัย2 3 2 2 7
58 ชุมแพพิทยาคม 2 7 6 15
59 ไตรคามวิทยา 2 6 2 10
60 ขัวเรียงศึกษา 2 5 5 12
61 หนองตาไก้ศึกษา 2 4 3 9
62 พลพัฒนศึกษา 2 4 2 8
63 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 3 5 10
64 โนนหันวิทยายน 2 2 8 12
65 สันติพัฒนกิจวิทยา 2 2 0 4
66 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 1 1 4
67 ขอนแก่นคริสเตียน 2 1 1 4
68 โคกสีพิทยาสรรพ์ 2 1 0 3
69 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 0 3 5
70 บ้านแฮดศึกษา 1 7 9 17
71 นาจานศึกษา 1 6 5 12
72 ฝางวิทยายน 1 6 4 11
73 บัวใหญ่พิทยาคม 1 4 12 17
74 บัวแก้วพิทยาคม 1 4 6 11
75 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 4 4 9
76 จระเข้วิทยายน 1 4 4 9
77 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 3 4 8
78 สีหราชเดโชชัย 1 3 3 7
79 ป่าหวายวิทยายน 1 3 1 5
80 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 3 0 4
81 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 2 5 8
82 โนนข่าวิทยา 1 2 3 6
83 มัธยมโพนเพ็ก 1 2 2 5
84 เวียงนครวิทยาคม 1 2 2 5
85 การกุศลวัดหนองแวง 1 1 0 2
86 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 1 0 2
87 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1 0 3 4
88 ยางคำพิทยาคม 1 0 2 3
89 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 0 1 2
90 ดงมันพิทยาคม 0 3 6 9
91 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 3 3 6
92 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 3 3 6
93 ดงบังวิทยายน 0 3 0 3
94 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 2 1 3
95 ขอนแก่นวิทยายน 3 0 1 6 7
96 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 5 6
97 ซำสูงพิทยาคม 0 1 3 4
98 มัธยมหนองเขียด 0 1 2 3
99 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 1 1 2
100 วรวิมลศึกษา 0 1 1 2
101 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 0 1
102 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 1 0 1
103 กระแสพัฒนา 0 1 0 1
104 พุทธเกษมวิทยาลัย 0 1 0 1
105 วัดศรีจันทร์ 0 1 0 1
106 วัดท่าน้ำพอง 0 1 0 1
107 เต็กก่าดรุณธรรม 0 1 0 1
108 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 0 3 3
109 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 2 2
110 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 2 2
111 เปรมติณสูลานนท์ 0 0 1 1
112 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 1 1
113 บึงไทรพิทยาคม 0 0 1 1
114 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 0 1 1
115 ศรีเสมาวิทยาเสริม 0 0 0 0
116 ลำน้ำพอง 0 0 0 0
117 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 0 0 0 0
118 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0
119 เทศบาลวัดกลาง 0 0 0 0
120 จันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0
รวม 1,010 861 681 2,552

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]