สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศรีกระนวนวิทยาคม ได้  127  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 147 เหรียญ 
อันดับที่ 2  กัลยาณวัตร ได้  123  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 150 เหรียญ 
อันดับที่ 3  น้ำพองศึกษา ได้  118  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 165 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บ้านไผ่ ได้  110  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 138 เหรียญ 
อันดับที่ 5  แก่นนครวิทยาลัย ได้  109  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 133 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ชุมแพศึกษา ได้  99  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 129 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ขอนแก่นวิทยายน ได้  84  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 103 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ภูเวียงวิทยาคม ได้  83  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 106 เหรียญ 
อันดับที่ 9  หนองเรือวิทยา ได้  77  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 10  มัญจาศึกษา ได้  70  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 111 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เมืองพลพิทยาคม ได้  67  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 105 เหรียญ 
อันดับที่ 12  นครขอนแก่น ได้  61  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 108 เหรียญ 
อันดับที่ 13  หนองสองห้องวิทยา ได้  57  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 79 เหรียญ 
อันดับที่ 14  อุบลรัตน์พิทยาคม ได้  45  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 15  แวงใหญ่วิทยาคม ได้  43  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ขามแก่นนคร ได้  42  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 17  จตุรมิตรวิทยาคาร ได้  42  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 18  พล ได้  41  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 92 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ชนบทศึกษา ได้  37  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ได้  37  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 21  เขาสวนกวางวิทยานุกูล ได้  36  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 22  หนองนาคำวิทยาคม ได้  31  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 79 เหรียญ 
อันดับที่ 23  โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้  30  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 24  อมตวิทยา ได้  29  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 25  กุดขอนแก่นวิทยาคม ได้  26  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 26  ท่านางแนววิทยายน ได้  24  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 27  บ้านไผ่พิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 28  นางิ้ววิทยาสรรค์ ได้  23  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ศรีหนองกาววิทยา ได้  23  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 30  ชุมแพวิทยายน ได้  23  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 31  เวียงวงกตวิทยาคม ได้  21  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 32  แวงน้อยศึกษา ได้  21  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 33  ภูผาม่าน ได้  20  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 34  บ้านลานวิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 35  โนนศิลาวิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สีชมพูศึกษา ได้  19  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ประชารัฐวิทยาเสริม ได้  19  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 38  น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ได้  19  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 39  คำแคนวิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 40  เปือยน้อยศึกษา ได้  18  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 41  ชุมแพพิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 42  บัวใหญ่พิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 43  บ้านแฮดศึกษา ได้  17  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 44  นาจานศึกษา ได้  17  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 45  สาวะถีพิทยาสรรพ์ ได้  16  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 46  ฝางวิทยายน ได้  16  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 47  ก้านเหลืองวิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 48  ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) ได้  16  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 49  มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้  15  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 50  ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ได้  15  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 51  เบญจมิตรวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 52  พังทุยพัฒนศึกษา ได้  15  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 53  พิศาลปุณณวิทยา ได้  14  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 54  โนนหันวิทยายน ได้  13  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 55  หนองตาไก้ศึกษา ได้  13  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 56  ซำยางวิทยายน ได้  13  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 57  จระเข้วิทยายน ได้  13  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 58  กู่ทองพิทยาลัย ได้  12  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 59  หนองขามพิทยาคม ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 60  ผาขามวิทยายน ได้  12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 61  โคกนางามพิทยาสรรพ์ ได้  11  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 62  มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ได้  11  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 63  ขัวเรียงศึกษา ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 64  ชุมชนดูนสาด ได้  11  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 65  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้  11  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 66  ขอนแก่นวิทยายน 3 ได้  10  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 67  ไตรคามวิทยา ได้  10  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 68  บ้านไผ่ศึกษา ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 69  บัวแก้วพิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 70  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้  9  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 71  ประชารัฐพัฒนาการ ได้  9  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 72  หนองเสาเล้าวิทยาคาร ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 73  ม่วงหวานพัฒนศึกษา ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 74  ดงมันพิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 75  แก่นนครวิทยาลัย2 ได้  8  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 76  สีหราชเดโชชัย ได้  8  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 77  แท่นศิลาทิพย์ศึกษา ได้  7  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 78  มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 79  โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 80  สันติพัฒนกิจวิทยา ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 81  โนนข่าวิทยา ได้  7  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 82  ป่าหวายวิทยายน ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 83  โคกสีพิทยาสรรพ์ ได้  6  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 84  เปรมติณสูลานนท์ ได้  6  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 85  การกุศลวัดหนองแวง ได้  6  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 86  ซำสูงพิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 87  ขอนแก่นคริสเตียน ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 88  ขอนแก่นวิทยาลัย ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 89  ยางคำพิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 90  เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 91  เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 92  ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้  5  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 93  ศรีเสมาวิทยาเสริม ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 94  ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 95  มัธยมโพนเพ็ก ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 96  ดงบังวิทยายน ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 97  พลพัฒนศึกษา ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 98  มัธยมหนองเขียด ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 99  ขอนแก่นพัฒนศึกษา ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 100  เวียงนครวิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 101  ขอนแก่นวิเทศศึกษา ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 102  โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 103  มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 104  ลำน้ำพอง ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 105  มณีอนุสรณ์ศึกษา ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 106  บึงไทรพิทยาคม ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 107  กระแสพัฒนา ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 108  วรวิมลศึกษา ได้  2  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 109  เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 110  พุทธเกษมวิทยาลัย ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 111  วัดศรีจันทร์ ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 112  มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 113  โนนสะอาดวิทยาคาร ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 114  วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 115  โคกสูงประชาสรรพ์ ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 116  วัดท่าน้ำพอง ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 117  เต็กก่าดรุณธรรม ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 118  วัดตาลเรียงวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 119  เทศบาลวัดกลาง ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 120  จันทรประสิทธิ์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ