สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 119 7 12 4 138
2 กัลยาณวัตร 118 21 4 4 143
3 น้ำพองศึกษา 108 35 11 2 154
4 บ้านไผ่ 107 22 6 7 135
5 แก่นนครวิทยาลัย 107 17 5 0 129
6 ชุมแพศึกษา 99 18 12 4 129
7 ขอนแก่นวิทยายน 82 13 6 4 101
8 ภูเวียงวิทยาคม 77 16 6 11 99
9 หนองเรือวิทยา 69 29 14 8 112
10 มัญจาศึกษา 67 27 14 4 108
11 เมืองพลพิทยาคม 62 25 13 2 100
12 หนองสองห้องวิทยา 57 10 12 10 79
13 นครขอนแก่น 55 28 18 10 101
14 อุบลรัตน์พิทยาคม 45 21 6 8 72
15 พล 40 31 20 9 91
16 ขามแก่นนคร 38 14 12 8 64
17 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 36 24 18 9 78
18 แวงใหญ่วิทยาคม 36 17 6 11 59
19 ชนบทศึกษา 31 18 11 10 60
20 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 30 29 10 12 69
21 จตุรมิตรวิทยาคาร 30 11 9 6 50
22 หนองนาคำวิทยาคม 28 32 16 6 76
23 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 28 14 8 13 50
24 อมตวิทยา 27 19 12 10 58
25 ท่านางแนววิทยายน 23 18 7 1 48
26 กุดขอนแก่นวิทยาคม 23 12 11 5 46
27 ชุมแพวิทยายน 23 11 2 2 36
28 นางิ้ววิทยาสรรค์ 22 21 15 15 58
29 ศรีหนองกาววิทยา 22 14 6 4 42
30 บ้านไผ่พิทยาคม 21 24 4 10 49
31 เวียงวงกตวิทยาคม 21 14 11 6 46
32 ภูผาม่าน 20 23 10 11 53
33 สีชมพูศึกษา 19 23 14 9 56
34 บ้านลานวิทยาคม 19 10 9 11 38
35 คำแคนวิทยาคม 18 19 16 4 53
36 เปือยน้อยศึกษา 18 17 19 10 54
37 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 18 12 7 3 37
38 บัวใหญ่พิทยาคม 17 27 10 15 54
39 บ้านแฮดศึกษา 17 17 16 13 50
40 ชุมแพพิทยาคม 17 15 10 6 42
41 โนนศิลาวิทยาคม 17 9 10 11 36
42 ฝางวิทยายน 16 16 15 16 47
43 แวงน้อยศึกษา 16 9 8 12 33
44 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 24 16 14 55
45 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 15 22 17 14 54
46 ประชารัฐวิทยาเสริม 15 18 18 14 51
47 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 14 12 8 6 34
48 พิศาลปุณณวิทยา 14 11 7 6 32
49 โนนหันวิทยายน 13 15 14 10 42
50 ก้านเหลืองวิทยาคม 13 12 10 5 35
51 เบญจมิตรวิทยา 13 9 3 4 25
52 พังทุยพัฒนศึกษา 13 8 7 2 28
53 นาจานศึกษา 12 11 7 10 30
54 ซำยางวิทยายน 12 11 4 2 27
55 หนองขามพิทยาคม 12 7 5 3 24
56 ผาขามวิทยายน 12 5 4 2 21
57 จระเข้วิทยายน 11 11 10 7 32
58 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 11 10 6 0 27
59 ขัวเรียงศึกษา 11 9 7 1 27
60 ชุมชนดูนสาด 11 7 7 2 25
61 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 11 4 4 2 19
62 ไตรคามวิทยา 10 11 3 2 24
63 หนองตาไก้ศึกษา 9 12 12 5 33
64 บัวแก้วพิทยาคม 9 11 10 3 30
65 ขอนแก่นวิทยายน 3 9 11 10 1 30
66 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 9 10 13 10 32
67 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 9 3 5 3 17
68 กู่ทองพิทยาลัย 8 11 3 2 22
69 ประชารัฐพัฒนาการ 8 9 5 4 22
70 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 8 9 4 14 21
71 ดงมันพิทยาคม 8 8 13 5 29
72 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 8 5 8 4 21
73 บ้านไผ่ศึกษา 8 5 1 0 14
74 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 7 13 8 10 28
75 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 7 9 11 4 27
76 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 7 7 6 5 20
77 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 7 7 5 4 19
78 สันติพัฒนกิจวิทยา 7 7 5 1 19
79 โนนข่าวิทยา 7 6 8 2 21
80 ป่าหวายวิทยายน 7 5 7 5 19
81 เปรมติณสูลานนท์ 6 13 3 5 22
82 การกุศลวัดหนองแวง 6 12 13 10 31
83 ซำสูงพิทยาคม 6 9 9 11 24
84 สีหราชเดโชชัย 6 7 5 5 18
85 ขอนแก่นวิทยาลัย 6 5 7 3 18
86 ยางคำพิทยาคม 6 5 6 9 17
87 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 6 4 3 0 13
88 โคกสีพิทยาสรรพ์ 5 13 15 9 33
89 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 10 10 9 25
90 ศรีเสมาวิทยาเสริม 5 7 7 4 19
91 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 5 5 3 3 13
92 มัธยมโพนเพ็ก 5 3 2 1 10
93 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 5 2 7 13 14
94 ดงบังวิทยายน 5 1 2 0 8
95 แก่นนครวิทยาลัย2 4 8 14 8 26
96 พลพัฒนศึกษา 4 8 14 4 26
97 มัธยมหนองเขียด 4 8 7 13 19
98 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 4 8 7 5 19
99 ขอนแก่นคริสเตียน 4 6 4 1 14
100 เวียงนครวิทยาคม 4 5 9 5 18
101 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 4 5 6 9 15
102 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 4 5 5 11 14
103 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 3 6 2 1 11
104 ลำน้ำพอง 3 3 9 3 15
105 มณีอนุสรณ์ศึกษา 3 2 4 6 9
106 บึงไทรพิทยาคม 3 0 2 0 5
107 กระแสพัฒนา 3 0 0 0 3
108 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 4 1 2 7
109 พุทธเกษมวิทยาลัย 2 2 5 4 9
110 วรวิมลศึกษา 1 7 5 2 13
111 วัดศรีจันทร์ 1 5 4 3 10
112 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 4 4 3 9
113 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1 1 6 5 8
114 โคกสูงประชาสรรพ์ 1 1 2 0 4
115 วัดท่าน้ำพอง 1 0 1 0 2
116 เต็กก่าดรุณธรรม 0 4 8 6 12
117 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 3 5 6 8
118 วัดตาลเรียงวิทยา 0 1 2 1 3
119 เทศบาลวัดกลาง 0 0 1 1 1
120 จันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0 0
รวม 2,377 1,366 971 705 5,419