แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 152 127 84.11% 8 5.3% 12 7.95% 4 2.65% 151
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร 156 123 79.87% 23 14.94% 4 2.6% 4 2.6% 154
3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 168 118 70.66% 36 21.56% 11 6.59% 2 1.2% 167
4 โรงเรียนบ้านไผ่ 147 110 75.86% 22 15.17% 6 4.14% 7 4.83% 145
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 136 109 81.95% 19 14.29% 5 3.76% 0 0% 133
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 136 99 74.44% 18 13.53% 12 9.02% 4 3.01% 133
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 108 84 78.5% 13 12.15% 6 5.61% 4 3.74% 107
8 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 118 83 70.94% 17 14.53% 6 5.13% 11 9.4% 117
9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 133 77 59.69% 29 22.48% 15 11.63% 8 6.2% 129
10 โรงเรียนมัญจาศึกษา 118 70 60.87% 27 23.48% 14 12.17% 4 3.48% 115
11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 112 67 62.62% 25 23.36% 13 12.15% 2 1.87% 107
12 โรงเรียนนครขอนแก่น 124 61 51.69% 29 24.58% 18 15.25% 10 8.47% 118
13 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 96 57 64.04% 10 11.24% 12 13.48% 10 11.24% 89
14 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 84 45 56.25% 21 26.25% 6 7.5% 8 10% 80
15 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 82 43 54.43% 19 24.05% 6 7.59% 11 13.92% 79
16 โรงเรียนขามแก่นนคร 86 42 55.26% 14 18.42% 12 15.79% 8 10.53% 76
17 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 78 42 60% 12 17.14% 10 14.29% 6 8.57% 70
18 โรงเรียนพล 105 41 40.59% 31 30.69% 20 19.8% 9 8.91% 101
19 โรงเรียนชนบทศึกษา 79 37 47.44% 20 25.64% 11 14.1% 10 12.82% 78
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 78 37 51.39% 14 19.44% 8 11.11% 13 18.06% 72
21 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 87 36 41.38% 24 27.59% 18 20.69% 9 10.34% 87
22 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 88 31 36.47% 32 37.65% 16 18.82% 6 7.06% 85
23 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 87 30 37.04% 29 35.8% 10 12.35% 12 14.81% 81
24 โรงเรียนอมตวิทยา 71 29 41.43% 19 27.14% 12 17.14% 10 14.29% 70
25 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 55 26 48.15% 12 22.22% 11 20.37% 5 9.26% 54
26 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 51 24 48% 18 36% 7 14% 1 2% 50
27 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 67 23 36.51% 26 41.27% 4 6.35% 10 15.87% 63
28 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 75 23 31.08% 21 28.38% 15 20.27% 15 20.27% 74
29 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 48 23 48.94% 14 29.79% 6 12.77% 4 8.51% 47
30 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 39 23 60.53% 11 28.95% 2 5.26% 2 5.26% 38
31 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 62 21 40.38% 14 26.92% 11 21.15% 6 11.54% 52
32 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 54 21 42% 9 18% 8 16% 12 24% 50
33 โรงเรียนภูผาม่าน 68 20 30.77% 24 36.92% 10 15.38% 11 16.92% 65
34 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 55 20 39.22% 11 21.57% 9 17.65% 11 21.57% 51
35 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 51 20 40% 9 18% 10 20% 11 22% 50
36 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 67 19 29.23% 23 35.38% 14 21.54% 9 13.85% 65
37 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 71 19 27.14% 19 27.14% 18 25.71% 14 20% 70
38 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 44 19 46.34% 12 29.27% 7 17.07% 3 7.32% 41
39 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 62 18 30% 21 35% 17 28.33% 4 6.67% 60
40 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 67 18 28.13% 17 26.56% 19 29.69% 10 15.63% 64
41 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 50 18 36.73% 15 30.61% 10 20.41% 6 12.24% 49
42 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 71 17 24.64% 27 39.13% 10 14.49% 15 21.74% 69
43 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 68 17 26.98% 17 26.98% 16 25.4% 13 20.63% 63
44 โรงเรียนนาจานศึกษา 48 17 36.17% 13 27.66% 7 14.89% 10 21.28% 47
45 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 73 16 23.19% 22 31.88% 17 24.64% 14 20.29% 69
46 โรงเรียนฝางวิทยายน 67 16 25.4% 16 25.4% 15 23.81% 16 25.4% 63
47 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 46 16 36.36% 13 29.55% 10 22.73% 5 11.36% 44
48 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 53 16 31.37% 12 23.53% 13 25.49% 10 19.61% 51
49 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 74 15 21.74% 24 34.78% 16 23.19% 14 20.29% 69
50 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 46 15 34.88% 14 32.56% 8 18.6% 6 13.95% 43
51 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 32 15 46.88% 10 31.25% 3 9.38% 4 12.5% 32
52 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 32 15 46.88% 8 25% 7 21.88% 2 6.25% 32
53 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 42 14 36.84% 11 28.95% 7 18.42% 6 15.79% 38
54 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 59 13 25% 15 28.85% 14 26.92% 10 19.23% 52
55 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 47 13 29.55% 13 29.55% 13 29.55% 5 11.36% 44
56 โรงเรียนซำยางวิทยายน 31 13 41.94% 12 38.71% 4 12.9% 2 6.45% 31
57 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 46 13 31.71% 11 26.83% 10 24.39% 7 17.07% 41
58 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 30 12 42.86% 11 39.29% 3 10.71% 2 7.14% 28
59 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 27 12 44.44% 7 25.93% 5 18.52% 3 11.11% 27
60 โรงเรียนผาขามวิทยายน 26 12 52.17% 5 21.74% 4 17.39% 2 8.7% 23
61 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 45 11 25.58% 14 32.56% 8 18.6% 10 23.26% 43
62 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 27 11 40.74% 10 37.04% 6 22.22% 0 0% 27
63 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 29 11 39.29% 9 32.14% 7 25% 1 3.57% 28
64 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 30 11 40.74% 7 25.93% 7 25.93% 2 7.41% 27
65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 26 11 52.38% 4 19.05% 4 19.05% 2 9.52% 21
66 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 34 10 29.41% 12 35.29% 11 32.35% 1 2.94% 34
67 โรงเรียนไตรคามวิทยา 30 10 38.46% 11 42.31% 3 11.54% 2 7.69% 26
68 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 17 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
69 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 35 9 27.27% 11 33.33% 10 30.3% 3 9.09% 33
70 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 42 9 23.68% 11 28.95% 4 10.53% 14 36.84% 38
71 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 28 9 32.14% 10 35.71% 5 17.86% 4 14.29% 28
72 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 27 9 33.33% 5 18.52% 9 33.33% 4 14.81% 27
73 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 22 9 45% 3 15% 5 25% 3 15% 20
74 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 36 8 22.86% 9 25.71% 13 37.14% 5 14.29% 35
75 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 42 8 21.05% 8 21.05% 14 36.84% 8 21.05% 38
76 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 28 8 30.77% 8 30.77% 5 19.23% 5 19.23% 26
77 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 31 7 22.58% 9 29.03% 11 35.48% 4 12.9% 31
78 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 27 7 28% 7 28% 6 24% 5 20% 25
79 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 32 7 30.43% 7 30.43% 5 21.74% 4 17.39% 23
80 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 20 7 35% 7 35% 5 25% 1 5% 20
81 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 26 7 30.43% 6 26.09% 8 34.78% 2 8.7% 23
82 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 26 7 29.17% 5 20.83% 7 29.17% 5 20.83% 24
83 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 44 6 13.95% 13 30.23% 15 34.88% 9 20.93% 43
84 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 29 6 22.22% 13 48.15% 3 11.11% 5 18.52% 27
85 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 43 6 14.63% 12 29.27% 13 31.71% 10 24.39% 41
86 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 35 6 17.14% 9 25.71% 9 25.71% 11 31.43% 35
87 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 20 6 33.33% 7 38.89% 4 22.22% 1 5.56% 18
88 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 22 6 28.57% 5 23.81% 7 33.33% 3 14.29% 21
89 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 29 6 23.08% 5 19.23% 6 23.08% 9 34.62% 26
90 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
91 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 30 6 20.69% 3 10.34% 7 24.14% 13 44.83% 29
92 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 40 5 14.71% 10 29.41% 10 29.41% 9 26.47% 34
93 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 23 5 21.74% 7 30.43% 7 30.43% 4 17.39% 23
94 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 16 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
95 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
96 โรงเรียนดงบังวิทยายน 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
97 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 35 4 13.33% 8 26.67% 14 46.67% 4 13.33% 30
98 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 36 4 12.5% 8 25% 7 21.88% 13 40.63% 32
99 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 27 4 16.67% 8 33.33% 7 29.17% 5 20.83% 24
100 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 24 4 16.67% 6 25% 9 37.5% 5 20.83% 24
101 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 25 4 16.67% 5 20.83% 6 25% 9 37.5% 24
102 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 27 4 16% 5 20% 5 20% 11 44% 25
103 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 14 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
104 โรงเรียนลำน้ำพอง 22 3 16.67% 3 16.67% 9 50% 3 16.67% 18
105 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 15 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 6 40% 15
106 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
107 โรงเรียนกระแสพัฒนา 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 20 2 12.5% 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
109 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 11 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
110 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย 13 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 13
111 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 13 1 7.69% 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 13
112 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 12 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 12
113 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 15 1 6.67% 3 20% 5 33.33% 6 40% 15
114 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 13 1 7.69% 1 7.69% 6 46.15% 5 38.46% 13
115 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
116 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 24 0 0% 4 22.22% 8 44.44% 6 33.33% 18
118 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 7 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
119 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
120 โรงเรียนจันทรประสิทธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]