งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-40
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-34
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-40 แข่งวันที่ 6 กันยายน 2561, ลำดับที่ 41-78 แข่งวันที่ 7 กันยายน 2561
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-40 แข่งวันที่ 6 กันยายน 2561, ลำดับที่ 41-60 แข่งวันที่ 7 กันยายน 2561
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ (ICT) ห้อง Double class 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-33
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคารแผนงาน ห้อง ประชุมแผนงาน 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-37
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-18
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคารแผนงาน ห้อง ประชุมแผนงาน 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-16
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ (ICT) ห้อง ICT2 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-40
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ (ICT) ห้อง ICT4 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-36
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ (ICT) ห้อง ICT2 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-4
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ (ICT) ห้อง ICT2 6 ก.ย. 2561 13.00-16.30 ลำดับที่ 1-8
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30 ลำดับที่ 1-3
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 6 ก.ย. 2561 13.00-16.30 ลำดับที่ 1-2
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-14
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ (ICT) ห้อง ICT4 6 ก.ย. 2561 13.00-16.30 ลำดับที่ 1-7
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 6 ก.ย. 2561 13.00-16.30 ลำดับที่ 1-3
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-19
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-6
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 6 ก.ย. 2561 10.30-12.00 ลำดับที่ 1-3
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-16
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ (ICT) ห้อง ICT4 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-7
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ (ICT) ห้อง Double class 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-63
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคารวิทยบริการ (ICT) ห้อง Double Class 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-52


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]