งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 39 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 39 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931 , 938 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 15

7 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 16 - 27
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 15 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561 , ลำดับที่ 16 - 27 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 941 , 948 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 15

7 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 16 - 31
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 15 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561 , ลำดับที่ 16 - 31 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 13 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 20 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 7 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 6 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 5 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 35

7 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 36 - 57
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 35 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561 , ลำดับที่ 36 - 57 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 35

7 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 36 - 49
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 35 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561 , ลำดับที่ 36 - 49 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 50

7 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 51 - 92
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 50 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561 , ลำดับที่ 51 - 92 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 (ห้องจริยธรรม) 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 40

7 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 41 - 76
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 40 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561 , ลำดับที่ 41 - 76 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 15

7 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 16 - 22
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 15 แข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561 , ลำดับที่ 16 - 22 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]