งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม2(สอบข้อเขียน)/อาคาร3(ปฏิบัติ) 6 ก.ย. 2561 8.30-16.30 สอบข้อเขียนที่หอประชุม 2 ก่อน ผู้ผ่านเข้ารอบจึงจะได้สอบปฏิบัติที่อาคาร 3
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม2(สอบข้อเขียน)/อาคาร3(ปฏิบัติ) 7 ก.ย. 2561 8.30-16.30 สอบข้อเขียนที่หอประชุม 2 ก่อน ผู้ผ่านเข้ารอบจึงจะได้สอบปฏิบัติที่อาคาร 3
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 6 ก.ย. 2561 9.00-16.30 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์5เล่ม ภายในวันที่3ก.ย.61 ณ กลุ่มสาระฯวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย ภายใน16.00น. / ในวันแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนนำโต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กพ่วงมาเอง
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 7 ก.ย. 2561 9.00-16.30 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์5เล่ม ภายในวันที่3ก.ย.61 ณ กลุ่มสาระฯวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย ภายใน16.00น. / ในวันแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนนำโต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กพ่วงมาเอง
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 6 ก.ย. 2561 9.00-16.30 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์5เล่ม ภายในวันที่3ก.ย.61 ณ กลุ่มสาระฯวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย ภายใน16.00น. / ในวันแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนนำโต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กพ่วงมาเอง
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 7 ก.ย. 2561 9.00-16.30 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์5เล่ม ภายในวันที่3ก.ย.61 ณ กลุ่มสาระฯวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย ภายใน16.00น. / ในวันแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนนำโต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กพ่วงมาเอง
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อุทยานการศึกษา / ลานสานสุข 6 ก.ย. 2561 9.00-16.30 ส่งรูปเล่มในวันแข่งขันจำนวน 5 เล่ม /เขต 2,3,4 แข่งที่ลานสานสุข / เขต 1,5 แข่งที่อุทยานการศึกษา
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อุทยานการศึกษา / ลานสานสุข 7 ก.ย. 2561 9.00-16.30 ส่งรูปเล่มในวันแข่งขันจำนวน 5 เล่ม / เขต 1,4 แข่งที่ลานสานสุข / เขต 2,3,5 แข่งที่อุทยานการศึกษา
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 6 ก.ย. 2561 9.00-16.30 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์5เล่ม ภายในวันที่3ก.ย.61 ณ กลุ่มสาระฯวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย ภายใน16.00น. / ในวันแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนนำโต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กพ่วงมาเอง
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 7 ก.ย. 2561 9.00-16.30 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์5เล่ม ภายในวันที่3ก.ย.61 ณ กลุ่มสาระฯวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย ภายใน16.00น. / ในวันแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนนำโต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กพ่วงมาเอง
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงยิม 6 ก.ย. 2561 9.00-16.30
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬา 6 ก.ย. 2561 9.00-16.30
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 9.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]