ลำดับการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ลำดับการแข่งขันฯ สพม.
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 23:01 น.