สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 11:02 น.