ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] 156 47 11 8 214
2 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] 152 49 26 9 227
3 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] 147 46 20 5 213
4 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] 135 48 18 12 201
5 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] 134 55 13 17 202
6 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] 134 51 17 10 202
7 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] 134 41 22 9 197
8 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] 134 37 24 11 195
9 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] 132 44 15 8 191
10 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] 130 46 21 9 197
11 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] 128 47 25 7 200
12 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] 128 47 19 14 194
13 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] 127 49 21 7 197
14 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] 127 37 24 6 188
15 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] 126 41 19 7 186
16 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] 125 49 24 14 198
17 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] 123 46 25 13 194
18 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] 123 44 34 9 201
19 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] 122 47 26 6 195
20 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] 121 53 26 13 200
21 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] 120 41 21 12 182
22 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] 117 56 19 18 192
23 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] 117 50 19 10 186
24 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] 116 55 15 16 186
25 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] 116 50 20 9 186
26 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] 115 55 18 11 188
27 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] 114 36 28 11 178
28 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] 113 44 29 16 186
29 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] 112 53 21 12 186
30 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] 112 38 21 16 171
31 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] 111 53 21 13 185
32 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] 108 49 23 9 180
33 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] 108 49 22 12 179
34 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] 107 47 20 16 174
35 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] 107 39 30 15 176
36 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] 105 50 34 11 189
37 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] 105 35 19 15 159
38 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] 104 39 19 5 162
39 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] 103 46 33 13 182
40 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] 102 41 28 13 171
41 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] 100 54 30 12 184
42 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 99 52 26 11 177
43 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] 97 45 27 13 169
44 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] 96 47 25 12 168
45 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] 94 55 28 11 177
46 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] 94 42 19 8 155
47 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] 93 49 18 18 160
48 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] 93 39 16 6 148
49 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] 91 49 25 8 165
50 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] 90 46 27 16 163
51 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] 90 41 29 14 160
52 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] 87 48 25 11 160
53 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] 87 44 26 16 157
54 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] 84 54 19 9 157
55 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] 79 41 36 16 156
56 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] 79 38 23 16 140
57 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] 78 33 26 6 137
58 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] 74 53 22 16 149
59 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] 66 44 27 9 137
60 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] 57 37 36 17 130
61 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] 56 48 33 12 137
รวม 6,634 2,809 1,433 704 10,876