สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 162 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1 10 3
2 163 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 5 9 8
3 164 โรงเรียนบึงกาฬ 39 153 74
4 165 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 12 22 18
5 166 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 3 20 8
6 167 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 2 4 3
7 168 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1 6 3
8 169 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 18 72 34
9 170 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 13 21 18
10 171 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 7 31 14
11 172 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 17 42 27
12 173 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1 5 2
13 174 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 5 89 22
14 175 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 3 3
15 176 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 3 4 4
16 177 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 2 3 3
17 179 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 7 19 14
18 180 โรงเรียนเซกา 9 12 11
19 181 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 5 27 11
20 182 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 21 92 41
21 183 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 4 14 7
22 184 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 7 18 12
23 185 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 4 22 8
24 178 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 4 10 7
รวม 193 708 355
1063

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]