สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 717 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 9 17 15
2 729 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1 1 1
3 718 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 9 27 17
4 719 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 9 26 17
5 720 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 7 37 18
6 721 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 14 38 23
7 722 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 10 19 16
8 723 โรงเรียนนาจะหลวย 14 36 24
9 724 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 7 13 11
10 725 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 6 18 11
11 726 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 18 31 25
12 728 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 27 78 43
13 731 โรงเรียนเดชอุดม 66 245 119
14 730 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1 2 2
15 727 โรงเรียนบัวงามวิทยา 2 41 9
รวม 200 629 351
980

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]